ComfyUI  >  Przepływy pracy  >  Portrait Master | Tekst na Portret

Portrait Master | Tekst na Portret

Ten workflow ComfyUI używa modelu SDXL oraz ComfyUI Portrait Master, aby uprościć tworzenie portretów. Portrait Master zapewnia kompleksowy zestaw predefiniowanych parametrów, w tym kontrolę nad twarzą, pozą, wyrazem twarzy i tłem, umożliwiając produkcję zarówno wysoce realistycznych, jak i stylizowanych obrazów. Dzięki prostemu manipulowaniu tymi parametrami, tworzenie portretów staje się bezwysiłkowe, uwalniając cię od potrzeby stosowania skomplikowanych promptów. Ponadto, masz możliwość eksploracji różnych modeli, aby osiągnąć różnorodne style i jakości portretów. Dodatkowo, możesz bezpośrednio wprowadzać tekst, aby określić lub udoskonalić cechy, które nie są objęte predefiniowanymi parametrami w węźle Portrait Master, co dodatkowo zwiększa możliwość dostosowania.

ComfyUI Portraits Workflow

ComfyUI Portrait Master
Chcesz uruchomić ten przepływ pracy?
 • W pełni funkcjonalne przepływy pracy
 • Brak brakujących węzłów lub modeli
 • Brak wymaganego ręcznego ustawiania
 • Cechuje się oszałamiającymi wizualizacjami

ComfyUI Portraits Przykłady

create-stunning-portraits-with-comfyui-portrait-master-1064

ComfyUI Portraits Opis

1. Workflow ComfyUI Portrait Master

Ten workflow używa checkpointów SDXL oraz węzła Portrait Master do prostego generowania portretów. W wersji 2.3 węzła Portrait Master masz zwiększoną kontrolę nad tworzeniem portretów, umożliwiając produkcję obrazów, które są zarówno realistyczne, jak i stylizowane, zgodnie z twoimi potrzebami.

2. Przegląd Portrait Master

Węzeł Portrait Master w ComfyUI działa jako alternatywa dla tradycyjnego generowania obrazów opartego na promptach. Upraszcza proces tworzenia portretów, umożliwiając bezpośrednią manipulację kluczowymi parametrami, takimi jak poza, wyraz twarzy, oświetlenie i tło, eliminując zależność od skomplikowanych tekstowych promptów.

3. Dostępne Opcje Portrait Master

 • shot: Określa rodzaj ujęcia kamery.
 • shot_weight: Określa ważność lub wpływ rodzaju ujęcia.
 • gender: Wskazuje płeć postaci.
 • androgynous: Dostosowuje wygląd postaci, aby była bardziej androgyniczna, z wartością reprezentującą stopień dostosowania.
 • age: Określa wiek postaci.
 • nationality_1: Wybiera pierwszą narodowość postaci.
 • nationality_2: Wybiera drugą narodowość postaci.
 • nationality_mix: Miesza pierwszą i drugą narodowość, używając formatu [nationality_1: nationality_2: nationality_mix]. Uwaga: Ten format nie jest bezpośrednio obsługiwany przez ComfyUI; użyj comfyui-prompt-control dla lepszej integracji. Ta funkcja jest eksperymentalna.
 • body_type: Określa kształt ciała postaci.
 • body_type_weight: Ustawia znaczenie wybranego kształtu ciała.
 • model_pose: Wybiera pozę postaci z predefiniowanej listy.
 • eyes_color: Ustawia kolor oczu.
 • eyes_shape: Wybiera kształt oczu.
 • lips_color: Definiuje kolor ust.
 • lips_shape: Wybiera kształt ust.
 • makeup: Nakłada makijaż na postać.
 • clothes: Ubiera postać.
 • facial_expression / facial_expression_weight: Nakłada i dostosowuje wyraz twarzy postaci.
 • face_shape / face_shape_weight: Nakłada i dostosowuje kształt twarzy postaci.
 • facial_asymmetry: Dostosowuje asymetrię twarzy.
 • hair_color: Ustawia kolor włosów.
 • hairs_style: Wybiera fryzurę.
 • hairs_length: Wybiera długość włosów.
 • disheveled: Dodaje efekt rozczochrania włosów.
 • natural_skin: Ulepsza skórę, aby wyglądała bardziej naturalnie.
 • bare_face: Dostosowuje poziom makijażu lub jego brak, aby osiągnąć wygląd bez makijażu.
 • washed_face: Dodaje świeży, czysty wygląd twarzy.
 • dried_face: Symuluje wygląd suchej skóry.
 • skin_details: Dostosowuje poziom widocznych szczegółów na skórze.
 • skin_pores: Kontroluje widoczność porów skórnych.
 • dimples: Dodaje lub dostosowuje obecność dołeczków na twarzy.
 • freckles: Kontroluje wygląd piegów.
 • moles: Dodaje pieprzyki na skórze.
 • skin_imperfections: Wprowadza niedoskonałości na skórze.
 • eyes_details: Dostosowuje poziom szczegółów oczu.
 • iris_details: Precyzyjnie dostosowuje szczegóły tęczówki.
 • circular_iris: Ulepsza tęczówkę, aby była bardziej okrągła.
 • circular_pupil: Sprawia, że źrenica jest bardziej okrągła.
 • light_type: Ustawia ogólne oświetlenie.
 • light_direction: Określa kierunek oświetlenia. Ta funkcja jest eksperymentalna.
 • photorealism_improvement: Eksperymentalne ustawienie poprawiające fotorealizm.
 • prompt_start: Wstawia określony tekst na początku promptu.
 • prompt_additional: Wstawia tekst w środkowej części promptu.
 • prompt_end: Dodaje tekst na końcu promptu.
 • negative_prompt: Integruje negatywny prompt dla lepszej kontroli na podstawie ustawień.
 • style_1 / style_1_weight: Nakłada i dostosowuje określony styl.
 • style_2 / style_2_weight: Nakłada i dostosowuje drugi styl.
 • random_: Przełącza losowość niektórych opcji.

Uwaga: Parametry ustawione na wartość null lub 0.00 nie będą uwzględnione w generowanym promptu. Opcja randomizacji, gdy jest włączona, ignoruje ręcznie wprowadzone wartości, wybierając zamiast tego losowe. Ten węzeł generuje dwa wyjścia: pozytywny i negatywny prompt, na podstawie podanych ustawień.

4. Wskazówki dotyczące używania Portrait Master

Eksperymentowanie z różnymi modelami: Ze względu na różnorodne style i jakość portretów produkowanych przez różne modele, eksperymentowanie z nimi jest kluczowe, aby zidentyfikować najbardziej odpowiedni dla zamierzonego rezultatu.

Dostosowywanie Atrybutów: Węzeł Portrait Master zapewnia liczne atrybuty do dostosowania, w tym rodzaj ujęcia, płeć, narodowość, typ ciała, pozę modelu, kolor oczu, wyraz twarzy, fryzurę i oświetlenie. Ustawienie tych atrybutów na losowe może przynieść szeroki zakres wyników przy każdej iteracji.

Precyzyjne dostosowywanie wyniku: Dokładne dostosowania są możliwe dzięki Portrait Master, w tym kierunek oświetlenia i szczegóły twarzy. Ten poziom manipulacji pomaga precyzyjnie dostosować portret do dokładnych preferencji.

Używanie tekstu do dodatkowego dostosowania: Dla bardziej zaawansowanego dostosowania, możesz bezpośrednio wprowadzać tekst, aby określić lub udoskonalić cechy, które nie są dostępne poprzez predefiniowane atrybuty. Ta funkcja dodaje dodatkową warstwę personalizacji do procesu tworzenia portretu.

Więcej informacji znajdziesz na github

Chcesz więcej przepływów pracy ComfyUI?

RunComfy

© Prawa autorskie 2024 RunComfy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RunComfy jest wiodącą ComfyUI platformą, oferującą ComfyUI online środowisko i usługi, wraz z przepływami pracy ComfyUI cechującymi się oszałamiającymi wizualizacjami.