ComfyUI  >  เวิร์กโฟลว์  >  SUPIR + Foolhardy Remacri | 8K Image/Video Upscaler

SUPIR + Foolhardy Remacri | 8K Image/Video Upscaler

ใน ComfyUI upscale workflow นี้ เราใช้ SUPIR model เพื่อเพิ่มความละเอียดของรูปภาพเป็น 2K คุณภาพสูงในขั้นต้น หลังจากนั้นเราจะใช้ 4x Foolhardy Remacri model เพื่อให้ได้ความละเอียด 8K ที่สมบูรณ์แบบ วิธีการนี้จะช่วยให้แต่ละขั้นตอนของการ upscale มีส่วนช่วยในการรักษาคุณภาพของรูปภาพได้ดีเยี่ยม โดยสมดุลระหว่างความคมชัดและการรักษารายละเอียดตลอดกระบวนการ

ComfyUI Upscale Workflow

ComfyUI Upscale workflow - SUPIR and Foolhardy Remacri
ต้องการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์นี้หรือไม่?
 • เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานได้เต็มที่
 • ไม่มีโหนดหรือโมเดลที่ขาดหายไป
 • ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
 • มีภาพที่น่าทึ่ง

ComfyUI Upscale Examples

8k-image-upscaling-supir-4x-foolhardy-remacri-1093

คำอธิบาย ComfyUI Upscale

1. ComfyUI Upscale Workflow: Superior 8K ด้วย SUPIR & Foolhardy Remacri

ComfyUI Upscale Workflow นี้ใช้ประโยชน์จาก SUPIR Upscaler และ 4x Foolhardy Remacri model เพื่อให้ได้การ upscale รูปภาพที่ความละเอียด 8K ที่น่าทึ่ง ด้วยความสามารถในการเพิ่มความละเอียดและรายละเอียด SUPIR Upscaler เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ upscale รูปภาพความละเอียดสูง ในขณะที่ 4x Foolhardy Remacri model ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม ESRGAN ที่แข็งแกร่ง โดดเด่นในการเพิ่มพื้นผิวและรายละเอียดที่สมจริง ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีรายละเอียด ร่วมกัน workflow นี้จะทำให้รูปภาพไม่เพียงแต่ขยายใหญ่ขึ้น แต่ยังเพิ่มคุณภาพอย่างมาก ตอบสนองความต้องการของการ imaging 8K ด้วยความคมชัดและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้การประมวลผลภาพมีคุณภาพสูงสุดที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและสุนทรียภาพ

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR and Foolhardy Remacri

2. ขั้นตอนของ ComfyUI Upscale Workflow

2.1. ขั้นตอนที่ 1: Upscaling เป็น 2K Pixels ด้วย SUPIR

ขั้นตอนแรกใน ComfyUI Upscale Workflow ใช้ SUPIR Upscaler เพื่อขยายภาพเป็นความละเอียด 2000 พิกเซล สร้างพื้นฐานคุณภาพสูงสำหรับการเพิ่มความละเอียดในขั้นตอนต่อไปของ ComfyUI Upscale Workflow

ด้านล่างนี้คือคำอธิบายของพารามิเตอร์สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับ SUPIR ใน ComfyUI Upscale Workflow:

2.1.1. "ImpactInt" และ "Image Resize" Node: โหนดเหล่านี้มีความสำคัญในการปรับขนาดภาพให้ตรงตามขนาดเป้าหมายโดยไม่บิดเบือนอัตราส่วนดั้งเดิมของภาพ มันจะปรับภาพให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น 2K พิกเซล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการคำนวณของ SUPIR model ยังต้องทำให้ความสูงและความกว้างของภาพที่ปรับขนาดแล้วหารด้วย 32 ลงตัว หากการปรับขนาดเริ่มต้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ โหนดสามารถเพิ่ม padding (เพิ่มพิกเซลที่ขอบของภาพ) หรือ cropping (ลบพิกเซลที่ขอบของภาพ) ตามความจำเป็น การปรับนี้ช่วยให้การประมวลผลภาพสำหรับ SUPIR model มีประสิทธิภาพและเข้ากันได้มากขึ้น

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR ImpactInt and Image Resize

2.1.2. "Tile Size" และ "Tile Stride" Node: พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพของภาพกับการใช้ทรัพยากรระบบในระหว่างกระบวนการ upscale ค่าเริ่มต้นของขนาด tile คือ 1024 พิกเซล ซึ่งกำหนดขนาดของส่วนสี่เหลี่ยมที่ภาพถูกแบ่งออกเป็นเพื่อการประมวลผล ขนาด tile ที่ใหญ่ขึ้นสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยให้บริบทมากขึ้นในแต่ละขั้นตอนการประมวลผล แต่ก็อาจเพิ่มความต้องการหน่วยความจำ Tile stride ที่ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 512 พิกเซล กำหนดการทับซ้อนกันระหว่าง tile ที่อยู่ติดกัน การทับซ้อนนี้ช่วยป้องกันการเกิดรอยต่อที่มองเห็นได้ที่จุดที่ tile มาบรรจบกัน แต่ก็ใช้ทรัพยากรการคำนวณเพิ่มเติม

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR Tile Size and Tile Stride

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับระบบและความต้องการเฉพาะของคุณ:

 • เพิ่มขนาด tile และ stride สำหรับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นหากระบบของคุณมีหน่วยความจำวิดีโอและพลังการประมวลผลเพียงพอ
 • ลดขนาด tile และ stride เพื่อลดการใช้หน่วยความจำหากคุณมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรฮาร์ดแวร์ แม้ว่าจะส่งผลต่อความราบรื่นและรายละเอียดของภาพที่ upscale

2.1.3. "Noise Setting" ใน "SUPIR Sampler" Node: พารามิเตอร์นี้ปรับ amplitude ของการ in-painting ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างลักษณะดั้งเดิมของภาพกับการเพิ่มรายละเอียดใหม่ในระหว่างกระบวนการ upscale

 • การตั้งค่าต่ำ: การตั้งค่านี้ให้ต่ำจะรักษาลักษณะดั้งเดิมของภาพไว้ การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด รักษาความเป็นธรรมชาติของภาพโดยไม่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ โดยปกติแนะนำให้ตั้งค่าประมาณ 1.001 เพื่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากต้นฉบับน้อยที่สุด
 • การตั้งค่าสูง: การเพิ่มการตั้งค่านี้จะเพิ่มการเพิ่มรายละเอียด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับภาพที่ต้องการความชัดเจนมากขึ้น หรือสำหรับวัตถุประสงค์ทางศิลปะที่ต้องการรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการตั้งค่าสูงเกินไป (เช่น เหนือ 1.01) อาจทำให้เกิดการบิดเบือน เช่น ความคมชัดหรือเสียงรบกวนที่ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจลดคุณภาพของภาพโดยรวม
ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR Noise Setting

2.1.4. "Sampler Method" ใน "SUPIR Sampler" Node: พารามิเตอร์นี้มีความสำคัญเนื่องจากกำหนดวิธีการที่ใช้ในการประมวลผลภาพในระหว่างการ upscale ซึ่งส่งผลต่อทั้งรายละเอียดและคุณภาพของผลลัพธ์สุดท้าย Samplers ที่ต่างกัน เช่น DPMPP2M ให้ความสมดุลระหว่างรายละเอียดของภาพ ความคมชัด และการเกิดสิ่งแปลกปลอมในภาพในระดับต่างๆ

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR Sampler Method
 • การตั้งค่า Sampler: Sampler เริ่มต้นอาจตั้งค่าเป็น model พื้นฐานเช่น EDM (Enhanced Diffusion Model) ซึ่งให้การปรับปรุงทั่วไป อย่างไรก็ตาม สำหรับผลลัพธ์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น การเปลี่ยนไปใช้ sampler ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่น DPMPP2M สามารถปรับปรุงความชัดเจนของภาพและลดเสียงรบกวนในภาพได้อย่างมาก DPMPP2M มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับภาพที่ต้องการความแม่นยำสูงในรายละเอียด เช่น ภาพถ่ายที่มีพื้นผิวที่ซับซ้อนหรือสีที่มีการไล่โทนซับซ้อน
 • การทดลอง: เพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน upscale เฉพาะของคุณ ลองใช้ samplers ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น ลองใช้ sampler พื้นฐานสำหรับภาพที่ง่ายและเปลี่ยนไปใช้ DPPM สำหรับภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือเมื่อคุณต้องการความแม่นยำสูง สังเกตว่าการตั้งค่าแต่ละ sampler ส่งผลต่อคุณภาพของภาพโดยรวมอย่างไร และปรับการตั้งค่าของคุณตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • การปรับพารามิเตอร์ Sampler: Samplers ส่วนใหญ่มาพร้อมกับพารามิเตอร์ที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อปรับกระบวนการ upscale เช่น การปรับความคมชัด ระดับเสียงรบกวน และการรักษาพื้นผิว เข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ใน "SUPIR Sampler" node และปรับแต่งให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของภาพที่คุณกำลังทำงานอยู่

2.2. ขั้นตอนที่ 2: Upscaling เป็น 8K Pixels ด้วย 4x Foolhardy Remacri Model

ComfyUI Upscale Workflow - Foolhardy Remacri Upscale

2.2.1. 4x Foolhardy Remacri High-Resolution Scaling: ใช้ภาพพื้นฐานที่มีรายละเอียดจาก SUPIR Upscaler แล้วใช้ 4x Foolhardy Remacri Model เพื่อขยายขนาดภาพเป็น 4 เท่าของขนาด input เพื่อให้ได้การ upscale ความละเอียด 8K

2.2.2. 4x Foolhardy Remacri Model คืออะไร 4x Foolhardy Remacri model เป็น model การ upscale ที่ซับซ้อนที่ขยายความละเอียดของภาพเป็น 4 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างภาพที่มีความละเอียด 4 เท่าของขนาดเดิม มันใช้สถาปัตยกรรม ESRGAN (Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Network) ซึ่งเป็นที่รู้จักในการเพิ่มพื้นผิวที่สมจริงและลดการเบลอและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นปกติในการ upscale แบบดั้งเดิม

Model นี้โดดเด่นในการเพิ่มรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนเช่นพื้นผิวของผิวหนังและลวดลายที่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสำหรับงานคุณภาพสูงเช่นการ upscale ศิลปะดิจิทัลหรือการบูรณะภาพถ่ายเก่าที่รายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ชื่นชอบใช้ 4x Foolhardy Remacri เนื่องจากความแม่นยำและความชัดเจน

เมื่อรวมกับ SUPIR Upscaler model นี้นำเสนอ workflow ที่รักษาความสมบูรณ์ของภาพต้นฉบับในขณะที่ปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน 8K วิธีการนี้ทำให้การเพิ่มคุณภาพทางเทคนิคและการมองเห็นมีความโดดเด่น

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีรายละเอียดเหล่านี้และปรับพารามิเตอร์ตามความจำเป็น คุณสามารถใช้ความสามารถอันทรงพลังของ SUPIR และ 4x Foolhardy Remacri model เพื่อให้ได้การ upscale รูปภาพระดับ 8K ระดับมืออาชีพจากความสะดวกสบายในบ้านของคุณเอง

ขอขอบคุณ Seven947 สำหรับการพัฒนา ComfyUI Upscale workflow นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมช่อง youtube ของเธอ

ต้องการเวิร์กโฟลว์ ComfyUI เพิ่มเติมหรือไม่?

RunComfy

© ลิขสิทธิ์ 2024 RunComfy. สงวนลิขสิทธิ์

RunComfy เป็นผู้นำ ComfyUI แพลตฟอร์มที่นำเสนอ ComfyUI ออนไลน์ สภาพแวดล้อมและบริการ พร้อมด้วย เวิร์กโฟลว์ ComfyUI ที่มีภาพที่น่าทึ่ง