ComfyUI  >  Samouczki  >  Szczegółowy Przewodnik po Opanowaniu ComfyUI IPAdapter Plus (IPAdapter V2)

Witamy! W tym przewodniku eksplorujemy ekscytujące funkcje ComfyUI IPAdapter Plus, znanego również jako ComfyUI IPAdapter V2.

Modele IPAdapter są bardzo potężne do warunkowania obrazu na obraz, umożliwiając łatwe przenoszenie tematu lub stylu obrazów referencyjnych na nowe kreacje. Pomyśl o tym jak o 1-obrazowym LoRA.

Wprowadzenie IPAdapter Plus (IPAdapter V2) przyniosło mnóstwo nowych funkcji mających na celu usprawnienie procesu integracji modelu, zwiększenie użyteczności i rozszerzenie możliwości twórczych.

Ważne jest, aby zauważyć, że aktualizacja do ComfyUI IPAdapter Plus (IPAdapter V2) spowoduje, że Twoje poprzednie przepływy pracy, które opierają się na węźle ComfyUI IPAdapter V1, przestaną działać. W związku z tym będziesz musiał odbudować swoje projekty za pomocą ComfyUI IPAdapter Plus.

Omówimy:

1. ComfyUI IPAdapter Plus - Węzeł IPAdapter Basic

 • 1.1. Najprostszy Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter
 • 1.2. Wejścia w Węźle ComfyUI "IPAdapter"
 • 1.3. Parametry w Węźle ComfyUI "IPAdapter"
 • 1.4. Różnica w Używaniu ComfyUI IPAdapter Plus z Modelami SD1.5 i SDXL Checkpoint

2. ComfyUI IPAdapter Plus - Węzeł IPAdapter Advanced

 • 2.1. Zaawansowany Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter
 • 2.2. Rozszerzone Parametry w Węźle ComfyUI "IPAdapter Advanced"

3. ComfyUI IPAdapter Plus - FaceID

 • 3.1. Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter FaceID

4. ComfyUI IPAdapter Plus - Funkcja Scalania Obrazów

 • 4.1. Metoda 1: Wykorzystanie Węzła ComfyUI "Batch Image"
 • 4.2. Metoda 2: Precyzyjna Kontrola Nad Wagami Referencyjnymi za Pomocą Węzła ComfyUI "IPAdapter Encoder"

5. ComfyUI IPAdapter Plus - IPAdapter Tile dla Wysokich Obrazów

 • 5.1 Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter Tile

6. ComfyUI IPAdapter Plus - Styl i Kompozycja

 • 6.1. ComfyUI IPAdapter Plus do Transferu Stylu
 • 6.2. ComfyUI IPAdapter Plus do Utrzymania Kompozycji
 • 6.3. ComfyUI IPAdapter Plus do Utrzymania Kompozycji i Transferu Stylu

🌟🌟🌟 ComfyUI Online - Doświadcz Przepływu Pracy IPAdapter Plus Teraz 🌟🌟🌟

Jeśli jesteś zainteresowany eksploracją Przepływu Pracy ComfyUI IPAdapter Plus (IPAdapter V2), użyj poniższej strony ComfyUI. Jest w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne węzły i modele klientów, umożliwiając płynną kreatywność bez potrzeby ręcznych ustawień. Zacznij zdobywać praktyczne doświadczenie natychmiast lub kontynuuj ten samouczek, aby nauczyć się skutecznie używać IPAdapter Plus.

Aby uzyskać bardziej zaawansowane i premium przepływy pracy ComfyUI, odwiedź naszą 🌟Lista Przepływów Pracy ComfyUI🌟

1. ComfyUI IPAdapter Plus - Węzeł IPAdapter Basic

1.1. Najprostszy Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter

Najprostszy Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter

1.2. Wejścia w Węźle ComfyUI "IPAdapter"

Węzeł ComfyUI IPAdapter

1.2.1. Wejścia w Węźle "IPAdapter": Model i IPAdapter

Wejścia "Model" i "IPAdapter" w węźle "IPAdapter" są podłączone do wyjścia węzła "IPAdapter Unified Loader". Tutaj możesz wybrać spośród różnych modeli IPAdapter, z których każdy jest dostosowany do różnych wymagań:

 • Light - SD1.5 Only (niskie wzmocnienie): Ten model jest idealny do minimalnych modyfikacji i jest wyłącznie kompatybilny z modelem SD1.5.
 • Standard (średnie wzmocnienie): Ten model osiąga modyfikacje o średniej intensywności, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, równoważąc subtelne i zauważalne zmiany.
 • VIT-G (średnie wzmocnienie): Oferując średnie modyfikacje jak Standard, model VIT-G jest dostosowany do bardziej złożonych lub zróżnicowanych danych obrazowych, potencjalnie zwiększając wydajność w specyficznych scenariuszach.
 • PLUS (wysokie wzmocnienie): Dla tych, którzy wymagają znacznych modyfikacji, model PLUS oferuje potężne możliwości twórcze, umożliwiając znaczące zmiany.
 • PLUS FACE (portrety): Zaprojektowany specjalnie do poprawy portretów, PLUS FACE koncentruje się na ulepszaniu cech twarzy, idealny do fotografii portretowej i dzieł sztuki.
 • Full FACE - SD1.5 Only (mocniejsze portrety): Bardziej intensywna wersja PLUS FACE, model Full FACE jest zaprojektowany do dramatycznych transformacji portretów, ale jest kompatybilny tylko z modelem SD1.5.

1.2.2. Wejścia w Węźle "IPAdapter": Obraz

Wejście "Image" w węźle "IPAdapter" to obraz referencyjny używany do warunkowania obrazu na obraz. To tutaj węzeł "IPAdapter" stosuje swoje zdolności transformacyjne, modyfikując obraz referencyjny na podstawie zdefiniowanych parametrów i funkcjonalności modelu. W ten sposób generowane są nowe obrazy, dziedziczące cechy z obrazu referencyjnego i łączące je z kreatywnym potencjałem modelu IPAdapter.

1.2.3. Wejścia w Węźle "IPAdapter": Attn Mask (Maska Uwagi)

Dzięki "Attn Mask" możesz wyróżnić konkretne obszary obrazu do ukierunkowanego przetwarzania lub skierowania uwagi modelu, wzmacniając lub zachowując określone cechy obrazu, jednocześnie kierując uwagę modelu.

1.3. Parametry w Węźle ComfyUI "IPAdapter"

Parametry Węzła ComfyUI IPAdapter

1.3.1. Parametry w Węźle "IPAdapter": Waga

Parametr "Weight" dostosowuje intensywność stosowanych modyfikacji; wyższe wartości prowadzą do bardziej wyraźnych efektów, podczas gdy niższe wartości skutkują subtelniejszymi zmianami.

1.3.2. Parametry w Węźle "IPAdapter": Start At & End At

Parametry "Start At" i "End At" określają początkowe i końcowe kroki, na których stosowane są efekty IPAdaptera, oferując kontrolę nad przetwarzaniem.

1.3.3. Parametry w Węźle "IPAdapter": Typ Wagi

Typ "Weight Type" stosowany przez etapy przetwarzania wagi różni się, każdy wpływając na wynik w unikalny sposób:

 • Standard
 • Prompt is more important
 • Style Transfer (SDXL only)

1.4. Różnica w Używaniu ComfyUI IPAdapter Plus z Modelami SD1.5 i SDXL Checkpoint

Podczas pracy z modelami SDXL, model IPAdapter Plus płynnie integruje się i automatycznie dostosowuje do cech modelu SDXL. Jednakże, konieczne jest odpowiednie dostosowanie rozmiaru latentnego, aby zgrać się z wymaganiami modelu SDXL.

2. ComfyUI IPAdapter Plus - Węzeł IPAdapter Advanced

2.1. Zaawansowany Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter

Oferując bardziej kompleksowy zestaw funkcji, węzeł ComfyUI IPAdapter Advanced zwiększa kontrolę nad procesem generowania za pomocą parametrów takich jak "Image Negative", "CLIP Vision", "Combine Embeds" i więcej opcji "Weight Type", dostosowując obrazy bliżej do Twojej wizji twórczej.

Zaawansowany Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter

2.2. Rozszerzone Parametry w Węźle ComfyUI "IPAdapter Advanced"

2.2.1. Rozszerzone Parametry w Węźle "IPAdapter Advanced": Obraz Negatywny

Parametr "Image Negative" umożliwia określenie, czego nie chcesz, aby pojawiło się na końcowym obrazie. Poprzez określenie negatywnych przykładów, model jest kierowany z dala od niepożądanych elementów, zbliżając się do bardziej pożądanego wyniku. Ta funkcja jest kluczowa w unikaniu specyficznych tematów, obiektów lub wzorców w generowanym obrazie, zapewniając, że wynik końcowy spełnia Twoje preferencje.

2.2.2. Rozszerzone Parametry w Węźle "IPAdapter Advanced": CLIP Vision

W węźle "IPAdapter Advanced" znajdziesz wejście "CLIP Vision". To łączy się z wyjściem węzła "Load CLIP Vision", gdzie możesz wybrać spośród różnych modeli CLIP-ViT.

 • CLIP-ViT-H-14-laion2B-s32B-b79K.safetensors: Ta odmiana modelu jest częścią rodziny CLIP (Contrastive Language–Image Pre-training), specjalnie zaprojektowana do rozumienia i interpretacji treści wizualnych w kontekście informacji tekstowych. Jest trenowana na dużym zbiorze danych (laion2B), z rozmiarem modelu wynoszącym 32 miliardy parametrów (s32B) i została zoptymalizowana do równoważenia wydajności i bezpieczeństwa w generowaniu treści (b79K wskazuje na konkretny benchmark lub wersję). Ten model jest biegły w obsłudze szerokiego zakresu zadań rozpoznawania wizualnego, co czyni go odpowiednim do generowania wysokiej jakości, kontekstowo dokładnych obrazów.
 • CLIP-ViT-bigG-14-laion2B-39B-b160k.safetensors: Podobnie jak jego odpowiednik, ten model również jest trenowany na zbiorze danych laion2B, ale ma większy rozmiar wynoszący 39 miliardów parametrów, co sprawia, że jest zdolny do rozumienia jeszcze bardziej subtelnych relacji między tekstem a obrazami. "bigG" prawdopodobnie oznacza większą lub bardziej zaawansowaną wersję w serii CLIP-ViT, a "b160k" oznacza jego benchmark lub wersję. Ten model doskonale nadaje się do tworzenia szczegółowych i złożonych obrazów, które ściśle odpowiadają opisom tekstowym, odpowiednich do zastosowań wymagających wysokiej wierności i głębokiego zrozumienia semantycznego.

Główna różnica między CLIP-ViT-H-14-laion2B-s32B-b79K.safetensors a CLIP-ViT-bigG-14-laion2B-39B-b160k.safetensors polega na ich rozmiarze i potencjalnych zdolnościach do obsługi złożoności, przy czym ten drugi jest większy i ma 39 miliardów parametrów, sugerując, że może interpretować bardziej subtelne relacje tekst-obraz niż pierwszy z 32 miliardami parametrów.

2.2.3. Rozszerzone Parametry w Węźle "IPAdapter Advanced": Typ Wagi

Parametry Węzła ComfyUI IPAdapter Advanced

W porównaniu z węzłem "IPAdapter", węzeł "IPAdapter Advanced" otwiera więcej opcji "weight type", każda wpływająca na wynik w unikalny sposób:

 • Linear: Stosuje wagę równomiernie od początku do końca procesu przetwarzania, zapewniając stały wpływ bez modulacji intensywności.
 • Ease In: Stopniowo zwiększa wagę od początku, pozwalając na płynne wprowadzenie efektu w miarę postępu przez proces przetwarzania.
 • Ease Out: Rozpoczyna się silnym wpływem, który stopniowo maleje, efektywnie wygaszając efekt pod koniec przetwarzania.
 • Ease In-Out: Połączenie efektów "Ease In" i "Ease Out"; zaczyna się i kończy łagodnym wpływem, osiągając szczyt w środku dla maksymalnego wpływu.
 • Weak Input: Specyficznie redukuje wpływ efektu na początku procesu przetwarzania, sprawiając, że początkowe elementy są mniej wyraźne.
 • Weak Output: Zmniejsza wpływ pod koniec procesu przetwarzania, łagodząc końcowe aspekty obrazu.
 • Weak Middle: Minimalizuje wpływ efektu w środkowej części procesu przetwarzania, często w celu utrzymania klarowności lub skupienia na początkowych i końcowych aspektach.
 • Strong Middle: Wzmacnia wpływ w centralnej części procesu przetwarzania, intensyfikując wpływ na główne elementy obrazu.
 • Style Transfer (SDXL): Zaprojektowany wyłącznie dla modeli SDXL, ta opcja koncentruje się na adaptacji stylu z obrazu referencyjnego do obrazu docelowego, wykorzystując możliwości SDXL do subtelnej transformacji stylistycznej.
 • Composition (SDXL): Dostosowany do modeli SDXL, ma na celu połączenie elementów kompozycyjnych obrazów referencyjnych i docelowych, kładąc nacisk na układ i interakcję elementów w przestrzeni.

2.2.4. Rozszerzone Parametry w Węźle "IPAdapter Advanced": Combine Embeds

Funkcja "Combine Embeds" jest niezbędna dla tych, którzy chcą połączyć wejścia z wielu źróde źródeł w jeden spójny wizualny wynik. Korzystając z "Combine Embeds", masz elastyczność tworzenia obrazów, które łączą szeroki zakres artystycznych wpływów i inspiracji, prowadząc do naprawdę spersonalizowanych i innowacyjnych kreacji. Metody łączenia embedów, takie jak Concat, Add, Subtract, Average, i Norm Average, oferują różnorodne podejścia do łączenia tych wpływów. Zostaną one szczegółowo omówione w Sekcji 4, "Funkcja Scalania Obrazów ComfyUI IPAdapter".

3. ComfyUI IPAdapter Plus - FaceID

W powyższej konfiguracji mogłeś zauważyć brak modelu FaceID. Aby zintegrować model Face ID z przepływem pracy, wymagane są dwa specyficzne węzły: "IPAdapter Unified Loader FaceID" i "IPAdapter FaceID".

3.1. Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter FaceID

ComfyUI IPAdapter FaceID

Podczas pracy w węźle "IPAdapter Unified Loader FaceID" możesz wybrać najnowszy "Face ID Plus V2" z menu rozwijanego dostępnych modeli. Ta akcja instruuje loader, aby automatycznie zebrał i przygotował wszystkie niezbędne zależności unikalne dla modelu Face ID Plus V2.

Wybierz CPU jako Dostawcę. Pomimo potencjalnej dostępności wysokowydajnego GPU, zaleca się skonfigurowanie modelu Face ID do wykorzystania CPU jako dostawcy. To zalecenie wynika z korzyści zachowania cennej pamięci wideo (VRAM), strategii, która okazuje się korzystna i pomaga zoptymalizować ogólną efektywność i skuteczność alokacji zasobów projektu.

4. ComfyUI IPAdapter Plus - Funkcja Scalania Obrazów

Jak używać wielu obrazów referencyjnych do wygenerowania nowego? Oto dwie metody, aby to osiągnąć za pomocą ComfyUI IPAdapter Plus, zapewniając elastyczność i kontrolę niezbędną do twórczego generowania obrazów.

4.1. Metoda 1: Wykorzystanie Węzła ComfyUI "Batch Image"

Aby rozpocząć z węzłem "Batch Image", musisz najpierw wybrać obrazy, które chcesz połączyć. Te obrazy są następnie wprowadzane do węzła, tworząc zjednoczoną partię. Ta partia jest następnie wprowadzana do linii produkcyjnej IPAdapter, stosując każdy obraz sekwencyjnie do procesu generatywnego.

Węzeł "IPAdapter Advanced" wprowadza opcje "Combine Embeds", dając Ci zaawansowaną kontrolę nad tym, jak wiele obrazów wpływa na generację. Te opcje—Concat, Add, Subtract, Average, i Norm Average—określają, jak embedy z różnych obrazów są łączone, prowadząc do unikalnych wyników:

ComfyUI IPAdapter Plus Image Merge
 • Concat: Ta opcja łączy embedy z każdego obrazu, skutecznie zachowując i łącząc informacje z wszystkich obrazów wejściowych w jeden, rozszerzony format. To podejście jest korzystne do uwzględnienia szerokiego spektrum cech z każdego obrazu, ale może prowadzić do złożoności z powodu zwiększonej ilości przetwarzanych informacji.
 • Add: Sumując embedy obrazów, metoda "Add" synergizuje ich wpływy, wzmacniając cechy wspólne dla obrazów. To może być szczególnie przydatne do podkreślania wspólnych cech lub tematów, potencjalnie prowadząc do bardziej zjednoczonego i spójnego wyniku.
 • Subtract: W przeciwieństwie do dodawania, metoda "Subtract" różnicuje embedy poprzez ich odejmowanie, podkreślając unikalne aspekty każdego obrazu. To podejście pozwala na twórczą eksplorację kontrastów i może być używane do zmniejszenia pewnych elementów obecnych w obrazach referencyjnych, oferując nową drogę do wyrazu artystycznego.
 • Average: Przez uśrednienie embedów, ta metoda osiąga zrównoważoną amalgamację cech obrazów, zapewniając, że wpływ żadnego pojedynczego obrazu nie jest zbyt dominujący. Ta technika jest idealna do osiągnięcia harmonijnej integracji wielu obrazów, zapewniając spójny wynik, który równomiernie reprezentuje obrazy wejściowe.
 • Norm Average (Normalized Average): Ta opcja dostosowuje wpływ każdego obrazu na podstawie jego względnej wagi w partii, umożliwiając precyzyjną kontrolę nad tym, jak każdy obraz referencyjny przyczynia się do końcowej kompozycji. Pozwala to na dokładne dostosowanie wyglądu wygenerowanego obrazu, zapewniając, że wynik końcowy ściśle odpowiada Twojej wizji.

Na poniższym obrazku, używając różnych "Combine Embeds", uzyskasz różne wyniki.

ComfyUI IPAdapter Advanced Node Combine Embeds

4.2. Metoda 2: Precyzyjna Kontrola Nad Wagami Referencyjnymi za Pomocą Węzła ComfyUI "IPAdapter Encoder"

Dla tych, którzy poszukują bardziej precyzyjnej kontroli nad tym, jak obrazy referencyjne są ważone w końcowym obrazie, IPAdapter oferuje rozwiązanie za pomocą węzłów "IPAdapter Encoder" i węzła "IPAdapter Combine Embeds".

ComfyUI IPAdapter Plus Image Merge

4.2.1. Wykorzystanie Węzłów "IPAdapter Encoder"

Każdy obraz w procesie łączenia jest przetwarzany przez węzeł IPAdapter encoder, który koduje obrazy dla kompatybilności z IPAdapter. W węzłach "IPAdapter Encoder" użytkownicy mogą przypisać konkretne wagi do każdego obrazu, określając ich wpływ na łączony wynik. Regulacja tych wag pozwala na subtelną kontrolę nad dominacją lub subtelnością każdego obrazu w kompozycji.

4.2.2. Łączenie za Pomocą Węzła "IPAdapter Combine Embeds"

Po zakodowaniu obrazów i ustawieniu ich wag, węzeł "IPAdapter Combine Embeds" łączy ich zakodowane reprezentacje. Łączy pozytywne embedy z węzłów enkodera, odzwierciedlając zamierzony wpływ każdego obrazu na łączony wynik. Ta zrównoważona embeda jest następnie gotowa do syntezy.

4.2.3. Połączenie z Węzłem "IPAdapter"

Syntetyzowana embeda jest ostatecznie przetwarzana przez IP Adapter w celu wygenerowania nowego obrazu. Chociaż połączenie negatywnych embedów jest opcjonalne, zaleca się to w celu oszczędzania zasobów obliczeniowych. Wybierając dowolny z dwóch negatywnych embedów z węzłów enkodera i łącząc go z węzłem IPAdapter, proces jest zoptymalizowany, minimalizując zbędne obliczenia i usprawniając proces łączenia.

Postępując zgodnie z tymi metodami, możesz skutecznie łączyć wiele obrazów, aby wygenerować nowe, kreatywne kompozycje, w pełni wykorzystując możliwości ComfyUI IPAdapter Plus!

5. ComfyUI IPAdapter Plus - IPAdapter Tile dla Wysokich Obrazów

Podczas przetwarzania wysokich obrazów możesz napotkać unikalne wyzwanie: enkoder CLIP Vision, podstawowy komponent ramy IPAdapter, z natury preferuje obrazy kwadratowe. Ta preferencja może prowadzić do problemów z kadrowaniem, gdy bezpośrednio podłączasz wysoki obraz do węzła IPAdapter, zazwyczaj skutkując tym, że tylko centralna część obrazu wpływa na wynik. W rezultacie górne i dolne sekcje Twojego obrazu mogą zostać zignorowane, wpływając na ogólną jakość generowanej treści.

Aby rozwiązać ten problem, węzeł "IPAdapter Tiled" oferuje dostosowane rozwiązanie. Pozwala na bezpośrednie podłączenie wysokich obrazów poprzez segmentację obrazu na mniejsze, zarządzalne kafelki. Ta metoda zapewnia, że każda część Twojego obrazu referencyjnego jest brana pod uwagę podczas procesu generowania, unikając problemu pominięcia części obrazu.

5.1 Przepływ Pracy ComfyUI IPAdapter Tile

ComfyUI IPAdapter Tile

Dodatkową funkcją węzła "IPAdapter Tiled" jest wyjście kafelków i masek, które zapewnia wizualną reprezentację tego, jak Twój obraz jest przetwarzany. Ta funkcja pokazuje konkretne używane kafelki i ich odpowiadające maski, oferując wgląd w wewnętrzne działanie procesu generatywnego. Zrozumienie, jak Twój obraz jest segmentowany i przetwarzany, może pomóc w dokonywaniu świadomych dostosowań w celu osiągnięcia pożądanych wyników.

Ponadto, węzeł "IPAdapter Tiled" pozwala na dostosowanie masek, oferując elastyczność w podkreślaniu lub skoncentrowaniu się na konkretnych sekcjach obrazu. Poprzez dostosowywanie tych masek, możesz skierować więcej uwagi na określone elementy Twojego wysokiego obrazu, zapewniając większą kontrolę nad wynikiem. Ta funkcja okazuje się nieoceniona w podkreślaniu lub minimalizowaniu określonych aspektów w Twoim obrazie, zapewniając, że generowana treść ściśle odpowiada Twojej wizji.

Dlatego integracja węzła "IPAdapter Tiled" z ComfyUI IPAdapter Plus znacznie poprawia Twoją zdolność do obsługi projektów warunkowania obrazu na obraz obejmujących wysokie obrazy.

6. ComfyUI IPAdapter Plus - Styl i Kompozycja

Jak używać ComfyUI IPAdapter Plus do manipulowania i łączenia stylów i kompozycji obrazów referencyjnych w celu tworzenia nowych, atrakcyjnych wizualizacji. ComfyUI IPAdapter Plus oferuje potężny zestaw narzędzi dla artystów i projektantów do eksperymentowania, w tym możliwość przenoszenia stylu jednego obrazu, zachowania kompozycji innego lub nawet połączenia zarówno stylu, jak i kompozycji z różnych referencji w jeden obraz.

6.1. ComfyUI IPAdapter Plus do Transferu Stylu

Aby przenieść styl obrazu referencyjnego, jak 1-obrazowy LoRA, na docelową treść za pomocą węzła ComfyUI IPAdapter Advanced, postępuj zgodnie z tymi krokami:

Konfigurowanie węzła "IPAdapter Advanced": Zacznij od włączenia węzła "IPAdapter Advanced" do swojego przepływu pracy.

Konfigurowanie węzła: W ustawieniach węzła ComfyUI IPAdapter Advanced znajdź opcję "Weight Type". Użyj menu rozwijanego, aby wybrać "Style Transfer (SDXL)." Ta konfiguracja kieruje adapter, aby priorytetowo traktował przenoszenie stylu wizualnego obrazu referencyjnego na docelowy.

Dostosowanie wagi transferu stylu: Ustawienie "weight" określa siłę transferu stylu. Zwiększenie tej wartości wzmacnia wpływ stylu referencyjnego na docelowy obraz, sprawiając, że efekt jest bardziej wyraźny.

ComfyUI IPAdapter Style Transfer

6.2. ComfyUI IPAdapter Plus do Utrzymania Kompozycji

Aby zachować kompozycję obrazu referencyjnego podczas generowania nowego, również użyjesz węzła ComfyUI IPAdapter Advanced, ale z innym ustawieniem:

Konfigurowanie węzła "IPAdapter Advanced": Jak wcześniej, dodaj węzeł IPAdapter Advanced do swojego przepływu pracy.

Konfigurowanie węzła: Wybierz "Composition (SDXL)" z menu rozwijanego "Weight Type". To instruuje adapter, aby utrzymywał elementy kompozycyjne obrazu referencyjnego w nowej generacji.

Dostosowanie wagi kompozycji: Dostosuj ustawienie "weight", aby wpływać na to, jak ściśle nowy obraz trzyma się kompozycji referencyjnej. Wyższa waga bardziej rygorystycznie wprowadzi kompozycję referencyjną.

6.3. ComfyUI IPAdapter Plus do Utrzymania Kompozycji i Transferu Stylu

W projektach, które wymagają zarówno stylu jednego obrazu, jak i kompozycji innego, węzeł "IPAdapter style & composition SDXL" oferuje zintegrowane rozwiązanie:

Wybierz węzeł "IPAdapter Style & Composition SDXL": Dodaj ten specjalistyczny węzeł do swojego projektu, aby jednocześnie obsługiwać transfery stylu i kompozycji.

Ładowanie referencji stylu i kompozycji: Węzeł "IPAdapter Style & Composition SDXL" pozwala na dwa wejścia, jedno dla obrazu, którego styl chcesz przenieść, i drugie dla obrazu, którego kompozycję chcesz zachować. Załaduj obie referencje odpowiednio.

Konfigurowanie wag dla stylu i kompozycji: Węzeł "IPAdapter Style & Composition SDXL" zapewnia oddzielne ustawienia wagi dla stylu i kompozycji. Dostosuj te wagi, aby zrównoważyć wpływ każdej referencji na końcowy obraz. Ustawienie wyższej wagi dla stylu lub kompozycji priorytetowo traktuje ten aspekt w wygenerowanym obrazie.

Postępując zgodnie z tymi krokami i eksperymentując z ustawieniami, możesz wykorzystać ComfyUI IPAdapter Plus do tworzenia wizualnie oszałamiających obrazów, które łączą najlepsze cechy obu światów: charakterystyczny styl jednego dzieła sztuki z przemyślaną kompozycją innego.

ComfyUI IPAdapter Style and Composition

🌟🌟🌟 ComfyUI Online - Doświadcz Przepływu Pracy IPAdapter Plus Teraz 🌟🌟🌟

Jeśli jesteś zainteresowany eksploracją Przepływu Pracy ComfyUI IPAdapter Plus (IPAdapter V2), użyj poniższej strony ComfyUI. Jest w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne węzły i modele klientów, umożliwiając płynną kreatywność bez potrzeby ręcznych ustawień. Zacznij zdobywać praktyczne doświadczenie natychmiast!

Aby uzyskać bardziej zaawansowane i premium przepływy pracy ComfyUI, odwiedź nas 🌟Lista Przepływów Pracy ComfyUI🌟

RunComfy

© Prawa autorskie 2024 RunComfy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RunComfy jest wiodącą ComfyUI platformą, oferującą ComfyUI online środowisko i usługi, wraz z przepływami pracy ComfyUI cechującymi się oszałamiającymi wizualizacjami.