ComfyUI  >  Przepływy pracy  >  SVD + FreeU | Obraz do Wideo

SVD + FreeU | Obraz do Wideo

Stosujemy stabilny proces dyfuzji wideo do konwersji obrazu na wideo i wykorzystujemy FreeU, metodę, która znacznie poprawia jakość próbek modeli dyfuzyjnych bez dodatkowych kosztów, aby przekształcać obrazy w wideo o lepszej jakości.

ComfyUI SVD & FreeU Workflow

ComfyUI Stable Video Diffusion (SVD) and FreeU Workflow
Chcesz uruchomić ten przepływ pracy?
  • W pełni funkcjonalne przepływy pracy
  • Brak brakujących węzłów lub modeli
  • Brak wymaganego ręcznego ustawiania
  • Cechuje się oszałamiającymi wizualizacjami

ComfyUI SVD & FreeU Przykłady

ComfyUI SVD & FreeU Opis

1. ComfyUI Stable Video Diffusion (SVD) i FreeU Workflow

Ten workflow ComfyUI ułatwia zoptymalizowany proces konwersji obrazu na wideo, wykorzystując Stable Video Diffusion (SVD) wraz z FreeU dla lepszej jakości wyników. FreeU podnosi jakość wyników modeli dyfuzyjnych bez dodatkowych kosztów - nie ma potrzeby ponownego trenowania, zwiększania parametrów ani zwiększania pamięci lub czasu obliczeń. Ta integracja zapewnia wyższą wierność wyników wideo.

2. Przegląd Stable Video Diffusion (SVD)

Proszę zapoznać się ze szczegółami na Introduction to SVD

3. Przegląd FreeU

Proszę zapoznać się ze szczegółami na Introduction to FreeU

Chcesz więcej przepływów pracy ComfyUI?

RunComfy

© Prawa autorskie 2024 RunComfy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RunComfy jest wiodącą ComfyUI platformą, oferującą ComfyUI online środowisko i usługi, wraz z przepływami pracy ComfyUI cechującymi się oszałamiającymi wizualizacjami.