ComfyUI  >  Przepływy pracy  >  AnimateDiff + ControlNet TimeStep KeyFrame | Animacja Morfingu

AnimateDiff + ControlNet TimeStep KeyFrame | Animacja Morfingu

Korzystanie z tego workflow ComfyUI pozwala na tworzenie animacji morfingu za pomocą AnimateDiff i ControlNet poprzez ustalanie timestep keyframes, takich jak pierwsza i ostatnia klatka. Dla najlepszych rezultatów staraj się używać klatek, które są do siebie podobne, aby zachować spójność.

ComfyUI Morphing Video Workflow

ComfyUI AnimateDiff and ControlNet Morphing Workflow
Chcesz uruchomić ten przepływ pracy?
  • W pełni funkcjonalne przepływy pracy
  • Brak brakujących węzłów lub modeli
  • Brak wymaganego ręcznego ustawiania
  • Cechuje się oszałamiającymi wizualizacjami

ComfyUI Morphing Video Przykłady

ComfyUI Morphing Video Opis

1. ComfyUI AnimateDiff i ControlNet Workflow Morfingu

Ten workflow ComfyUI, który wykorzystuje AnimateDiff i ControlNet TimeStep KeyFrames do tworzenia animacji morfingu, oferuje nowe podejście do tworzenia animacji. AnimateDiff jest dedykowany generowaniu animacji poprzez interpolację między keyframes—zdefiniowanymi klatkami, które oznaczają znaczące punkty w animacji. Z kolei ControlNet wzmacnia ten proces, zapewniając precyzyjną kontrolę nad szczegółami i ruchami animacji za pomocą "Timestep KeyFrame" i modelu "ControlNet Tile". Te timestep keyframes wskazują konkretne momenty w animacji, w których zachodzą zmiany, co ułatwia wysoki poziom precyzji w rozwoju animacji w czasie. Razem, AnimateDiff i ControlNet tworzą solidną metodologię generowania dynamicznych i angażujących animacji morfingu, synergizując swoje unikalne funkcje, aby poprawić ogólny workflow animacji.

2. Przegląd AnimateDiff

Sprawdź szczegóły na Jak używać AnimateDiff w ComfyUI

3. Przegląd Modelu ControlNet Tile

Model ControlNet Tile doskonale poprawia klarowność obrazu, wzmacniając szczegóły i rozdzielczość, służąc jako narzędzie bazowe do zwiększania tekstur i elementów wizualnych. W dziedzinie animacji morfingu współpracuje z ControlNet TimeStep KeyFrames, aby płynnie łączyć wzmacnianie szumów z precyzyjną poprawą drobnych szczegółów. Ta integracja nie tylko wyostrza i wzbogaca tekstury, ale także zapewnia płynne i spójne przejścia między klatkami, wykorzystując TimeStep KeyFrames do precyzyjnej kontroli nad temporalnym i wizualnym postępem animacji.

4. Przegląd ControlNet TimeStep KeyFrames

ControlNet TimeStep KeyFrames zapewniają zaawansowany mechanizm manipulacji przepływem AI-generowanych wizualizacji, zapewniając precyzyjne wyczucie czasu i postęp w animacjach lub dynamicznych obrazach.

ControlNet TimeStep KeyFrames

Ten przegląd przedstawia podstawowe parametry ich optymalnego i intuicyjnego zastosowania:

4.1. prev_timestep_kf

Rozważ rolę prev_timestep_kf jako tworzenie mostu do poprzedniego keyframe w sekwencji, tworząc tym samym płynne przejście lub storyboard. To połączenie pomaga w prowadzeniu procesu generacji AI płynnie z jednej fazy do następnej, wspierając logiczny postęp.

4.2. cn_weights:

Parametr cn_weights odgrywa kluczową rolę w udoskonalaniu wyników poprzez modyfikację specyficznych charakterystyk w ControlNet na różnych etapach generacji treści, zwiększając precyzję zastosowania Timestep KeyFrame.

4.3. latent_keyframe

Za pomocą latent_keyframe możesz określić stopień wpływu poszczególnych części modelu AI na końcowy produkt w określonych fazach. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć szczegółowość na pierwszym planie rozwijającego się obrazu, czy zmniejszyć pewne elementy w czasie, ten parametr pozwala na dynamiczne dostosowania. Jest to kluczowe w generowaniu wizualizacji, które wymagają szczegółowej ewolucji lub precyzyjnego wyczucia czasu i postępu, pokazując wszechstronność Timestep KeyFrames.

4.4. mask_optional

Stosowanie mask_optional oferuje ukierunkowane podejście, umożliwiając koncentrację wpływu ControlNet na wybranych obszarach obrazu. Ta funkcja może być wykorzystana do wyróżnienia lub podkreślenia elementów, zapewniając wyrafinowaną kontrolę przypominającą szczegółową orientację Timestep KeyFrame.

4.5. start_percent

Parametr start_percent zasadniczo planuje aktywację twojego keyframe w ramach generowania, podobnie jak wprowadzenie aktora na scenę, zapewniając terminowe pojawienia się w synchronizacji z narracyjnym przepływem.

4.6. strength

Oferując ogólną kontrolę, ustawienie strength określa stopień wpływu ControlNet na wynik, odzwierciedlając szczegółową kontrolę ułatwioną przez Timestep KeyFrames.

4.7. null_latent_kf_strength

Null_latent_kf_strength służy jako wytyczna dla wszelkich niezaadresowanych komponentów w scenie, zapewniając, że nawet tło lub mniej skoncentrowane obszary są spójnie zintegrowane, co świadczy o kompleksowej kontroli oferowanej przez Timestep KeyFrames.

4.8. inherit_missing

Funkcja inherit_missing zapewnia płynne przejście między keyframes, pozwalając bieżącej klatce na odziedziczenie wszelkich nieokreślonych atrybutów od swojego poprzednika, zwiększając ciągłość bez redundancji, cecha, która podkreśla efektywność wykorzystania Timestep KeyFrame.

4.8. guarantee_usage

Dzięki guarantee_usage zapewniasz włączenie i wpływ każdego keyframe w procesie tworzenia, potwierdzając wartość każdego Timestep KeyFrame w starannym tworzeniu treści generowanych przez AI.

ControlNet Timestep KeyFrames są kluczowe dla precyzyjnego kierowania procesem twórczym AI, ułatwiając tworzenie narracyjnych lub wizualnych podróży z dokładnymi szczegółami. Umożliwiają twórcom orkiestrację ewolucji wizualizacji, zwłaszcza w animacjach, od początkowej sceny do zakończenia, zapewniając spójne i płynne przejście na całej długości, jednocześnie podkreślając krytyczną rolę Timestep KeyFrames w osiąganiu celów artystycznych.

Chcesz więcej przepływów pracy ComfyUI?

RunComfy

© Prawa autorskie 2024 RunComfy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RunComfy jest wiodącą ComfyUI platformą, oferującą ComfyUI online środowisko i usługi, wraz z przepływami pracy ComfyUI cechującymi się oszałamiającymi wizualizacjami.