ComfyUI  >  Workflow  >  IPAdapter V1 + AnimateDiff + ControlNet | Pohybové Umění

IPAdapter V1 + AnimateDiff + ControlNet | Pohybové Umění

Workflow Medúza Balerína využívá IPAdapter, ControlNet a AnimateDiff v rámci ComfyUI k přeměně tance baleríny na animaci inspirovanou medúzou. Tento inovativní workflow spojuje technologii s uměním, aby animoval pohyby s přesností, plynulostí a precizností, napodobující přirozený pohyb medúzy při zachování elegance baletu. Nabízí praktický přístup k tvorbě pohybového umění, ukazuje, jak tyto techniky mohou usnadnit produkci animací. Ponořte se do této metody a uvolněte svou kreativitu pro tvorbu široké škály animovaných mistrovských děl!

ComfyUI IPAdapter Pracovní postup

Innovative Motion Art with IPAdapter in ComfyUI
Chcete spustit toto workflow?
  • Plně funkční workflow
  • Žádné chybějící uzly nebo modely
  • Není nutné žádné ruční nastavení
  • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI IPAdapter Příklady

ComfyUI IPAdapter Popis

1. Workflow Medúza Balerína

Tento workflow vytváří okouzlující animaci baleríny tančící ladně, napodobující pohyby medúzy pod vodou. Vyvinutý Matt3o, tento fascinující projekt je představen na jeho YouTube, poskytující dostatek inspirace.

Rozdělujeme základní komponenty tohoto workflow, aby bylo pro vás snadné pochopit. Navíc uvidíte, jak můžete tuto metodu aplikovat k vytvoření různých animovaných uměleckých děl, rozšířit svůj kreativní rozsah.

ComfyUi Workflow Medúza Balerína

2. Příprava Vstupu

Vstupní materiály zahrnují video baleríny a fotografii medúzy jako výchozí body. Cílem je vytvořit animaci, ve které pohyby baleríny odrážejí pohyby medúzy klouzající ve vodě.

3. IPAdapter: Implementace Tří IPAdapterů

Tento workflow zahrnuje tři různé IPAdaptery, každý s unikátní rolí.

Nejprve je důležité pochopit, že IPAdaptery hrají významnou roli při zdokonalování a zlepšování animací. Přidávají hloubku, detail a stabilitu. Nicméně, významným omezením je jejich požadavek na vstupní obrázky ve čtvercovém formátu (např. 224x224 pixelů). Toto omezení nevyhovuje všem typům video obsahu, zejména těm ve formátu na výšku nebo na šířku.

Pro zvládnutí tohoto omezení workflow používá dva IPAdaptery pro Horní a Dolní Část Těla baleríny. Tato strategie překonává omezení velikosti vstupu tím, že umožňuje nezávislé změny velikosti každé části těla do čtvercového formátu, zachovávající detail a proporce.

První IPAdapter: Stabilizace Pohybů Horní Části Těla a Hlavy Počáteční IPAdapter je věnován zdokonalování animací horní části těla a hlavy baleríny, zajišťující jejich vyjádření s jasností a grácií.

Druhý IPAdapter: Zlepšení Pohybů Dolní Části Těla Druhý IPAdapter se zaměřuje na dolní část těla baleríny, včetně nohou, zlepšující plynulost a eleganci, aby odpovídala pohybům horní části těla.

Třetí IPAdapter: Integrace Prvku Medúzy Závěrečný IPAdapter přináší motiv medúzy, působící jako tematická kotva pro celou animaci. Používá obraz medúzy k nasycení animace éterickými a plynulými kvalitami této bytosti, spojující je bezproblémově s tancem baleríny.

4. Maskování: Odstranění Pozadí

Důležitým detailem při tvorbě tohoto uměleckého díla je řešení potenciálních rušivých prvků z původního tanečního pozadí baleríny. K tomu jsou vytvořeny masky, které izolují balerínu od zbytku videa. Používají se pokročilé segmentační preprocessory, které účinně izolují tanečnici, zajišťujíce více zaměřenou a přesnou animaci.

5. ControlNet: Zajištění Přesnosti Pózy

Dosažení správné pózy baleríny je klíčové. Zde přichází ControlNet, který napodobuje pohyby tanečnice s přesností, aby animace odpovídala zamýšlené choreografii. Je klíčový pro zachycení podstaty pohybů tanečnice, zajišťující, že každý snímek odráží grácii a přesnost skutečné baleríny.

6. AnimateDiff: Zajištění Plynulosti

V projektu Medúza Balerína je AnimateDiff klíčový pro tvorbu plynulých přechodů mezi snímky, napodobující bezproblémový tok pohybů medúzy. Hraje zásadní roli při zajištění plynulosti animace, aby každý pohyb přecházel bez námahy do dalšího a zachycoval podstatu elegance v pohybu.

Využití výše uvedených komponent vám umožní znovu vytvořit okouzlující tanec baleríny jako medúzy. Experimentování s různými vstupními videi a referenčními obrázky dále odemkne kreativní možnosti při tvorbě pohybového umění!

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.