ComfyUI  >  Workflow  >  Portrait Master | Text na portrét

Portrait Master | Text na portrét

Tento workflow ComfyUI používá model SDXL a ComfyUI Portrait Master k zjednodušení tvorby portrétů. Portrait Master poskytuje komplexní sadu předdefinovaných parametrů, včetně kontroly obličeje, pózy, výrazu a pozadí, což umožňuje tvorbu jak vysoce realistických, tak stylizovaných obrazů. Díky snadné manipulaci s těmito parametry se tvorba portrétů stává jednoduchou, aniž byste museli používat složité výzvy. Navíc máte možnost prozkoumat různé modely k dosažení různých stylů a kvalit portrétů. Kromě toho můžete přímo zadat text pro specifikaci nebo upřesnění vlastností, které nejsou pokryty předdefinovanými parametry v uzlu Portrait Master, což dále zvyšuje možnosti přizpůsobení.

ComfyUI Portraits Pracovní postup

ComfyUI Portrait Master
Chcete spustit toto workflow?
 • Plně funkční workflow
 • Žádné chybějící uzly nebo modely
 • Není nutné žádné ruční nastavení
 • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI Portraits Příklady

create-stunning-portraits-with-comfyui-portrait-master-1064

ComfyUI Portraits Popis

1. Workflow ComfyUI Portrait Master

Tento workflow používá kontrolní body SDXL a uzel Portrait Master pro jednoduché generování portrétů. S verzí uzlu Portrait Master 2.3 máte vylepšenou kontrolu nad tvorbou portrétů, což vám umožňuje vytvářet obrazy, které jsou buď realistické, nebo stylizované podle vašich potřeb.

2. Přehled Portrait Master

Uzel Portrait Master v rámci ComfyUI funguje jako alternativa k tradičnímu generování obrazů založenému na výzvách. Zjednodušuje proces tvorby portrétů tím, že umožňuje přímou manipulaci s klíčovými parametry, jako jsou póza, výraz, osvětlení a pozadí, čímž eliminuje potřebu složitých textových výzev.

3. Dostupné možnosti Portrait Master

 • shot: Určuje typ záběru kamery.
 • shot_weight: Určuje důležitost nebo vliv typu záběru.
 • gender: Určuje pohlaví postavy.
 • androgynous: Upravuje vzhled postavy, aby byla více androgynní, s hodnotou představující míru úpravy.
 • age: Určuje věk postavy.
 • nationality_1: Volí první etnicitu postavy.
 • nationality_2: Volí druhou etnicitu postavy.
 • nationality_mix: Míchá první a druhou etnicitu, používá formát [nationality_1: nationality_2: nationality_mix]. Poznámka: Tento formát není přímo podporován ComfyUI; pro lepší integraci použijte comfyui-prompt-control. Tato funkce je experimentální.
 • body_type: Určuje tvar těla postavy.
 • body_type_weight: Nastavuje výraznost zvoleného typu těla.
 • model_pose: Volí pózu postavy z předdefinovaného seznamu.
 • eyes_color: Nastavuje barvu očí.
 • eyes_shape: Volí tvar očí.
 • lips_color: Určuje barvu rtů.
 • lips_shape: Volí tvar rtů.
 • makeup: Aplikuje makeup na postavu.
 • clothes: Obléká postavu.
 • facial_expression / facial_expression_weight: Aplikuje a jemně ladí výraz obličeje postavy.
 • face_shape / face_shape_weight: Aplikuje a upravuje tvar obličeje postavy.
 • facial_asymmetry: Upravuje asymetrii obličeje.
 • hair_color: Nastavuje barvu vlasů.
 • hairs_style: Volí účes.
 • hairs_length: Volí délku vlasů.
 • disheveled: Přidává rozcuchaný efekt vlasům.
 • natural_skin: Zlepšuje vzhled kůže, aby vypadala přirozeněji.
 • bare_face: Upravuje úroveň makeupu nebo jeho nedostatek, aby bylo dosaženo vzhledu bez makeupu.
 • washed_face: Přidává svěží, čistý vzhled obličeji.
 • dried_face: Simuluje vzhled suché pleti.
 • skin_details: Upravuje úroveň detailů viditelných na kůži.
 • skin_pores: Ovládá viditelnost pórů na kůži.
 • dimples: Přidává nebo upravuje přítomnost důlků na tváři.
 • freckles: Ovládá vzhled pih.
 • moles: Přidává mateřská znaménka na kůži.
 • skin_imperfections: Zavádí nedokonalosti na kůži.
 • eyes_details: Upravuje úroveň detailů v očích.
 • iris_details: Jemně ladí detaily duhovky.
 • circular_iris: Zlepšuje duhovku, aby byla více kruhová.
 • circular_pupil: Dělá zornici více kruhovou.
 • light_type: Nastavuje celkové osvětlení.
 • light_direction: Určuje směr osvětlení. Tato funkce je experimentální.
 • photorealism_improvement: Experimentální nastavení pro zlepšení fotorealismu.
 • prompt_start: Vkládá specifický text na začátek výzvy.
 • prompt_additional: Vkládá text do středu výzvy.
 • prompt_end: Přidává text na konec výzvy.
 • negative_prompt: Integruje negativní výzvu pro jemnější kontrolu na základě nastavení.
 • style_1 / style_1_weight: Aplikuje a upravuje specifický styl.
 • style_2 / style_2_weight: Aplikuje a upravuje druhý styl.
 • random_: Přepíná náhodné nastavení některých možností.

Poznámka: Parametry nastavené na nulovou hodnotu nebo 0,00 nebudou zahrnuty do generované výzvy. Možnost náhodného výběru, když je zapnuta, ignoruje ručně zadané hodnoty a volí náhodné místo nich. Tento uzel generuje dva výstupy: pozitivní a negativní výzvu, na základě zadaných nastavení.

4. Tipy pro použití Portrait Master

Experimentujte s různými modely: Vzhledem k různým stylům a kvalitám portrétů produkovaných různými modely je důležité experimentovat s nimi, abyste našli ten nejvhodnější pro váš zamýšlený výsledek.

Přizpůsobení atributů: Uzel Portrait Master poskytuje mnoho přizpůsobitelných atributů, včetně typu záběru, pohlaví, etnicity, typu těla, pózy modelu, barvy očí, výrazu obličeje, účesu a osvětlení. Nastavení těchto atributů na náhodné může při každé iteraci přinést širokou škálu výsledků.

Jemné ladění výstupu: Detailní úpravy jsou možné s Portrait Master, včetně směru osvětlení a detailů obličeje. Tato úroveň manipulace vám pomáhá jemně doladit portrét podle vašich přesných preferencí.

Použití textu pro další přizpůsobení: Pro pokročilejší přizpůsobení můžete přímo zadat text pro specifikaci nebo upřesnění vlastností, které nejsou dostupné prostřednictvím předdefinovaných atributů. Tato funkce přidává další vrstvu personalizace do procesu tvorby portrétů.

Pro více informací navštivte github

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.