ComfyUI  >  Workflow  >  SVD + IPAdapter V1 | Obraz na video

SVD + IPAdapter V1 | Obraz na video

Tento ComfyUI workflow bezproblémově integruje dva procesy. První proces používá IPAdapters k syntéze statického obrazu sloučením tří samostatných zdrojových obrázků na základě maskovacího obrázku. Druhý proces využívá Stable Video Diffusion (SVD) k převodu statického obrazu na dynamické video.

ComfyUI SVD & IPAdapter Pracovní postup

ComfyUI IP-Adapter and SVD workflow
Chcete spustit toto workflow?
  • Plně funkční workflow
  • Žádné chybějící uzly nebo modely
  • Není nutné žádné ruční nastavení
  • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI SVD & IPAdapter Příklady

ComfyUI SVD & IPAdapter Popis

1. SVD a IPAdapter Workflow

ComfyUI workflow je navržen tak, aby efektivně spojil dvě specializované úlohy do jednoho koherentního procesu. V první fázi workflow využívá IPAdapters, které jsou klíčové pro vytváření složeného statického obrazu. Toho je dosaženo sloučením tří odlišných zdrojových obrázků za použití speciálně navrženého maskovacího obrázku jako plánu pro jejich integraci. Tento proces zajišťuje, že výsledný obraz je přesnou a harmonickou směsí zdrojových materiálů.

Po vytvoření statického obrazu workflow přechází do své druhé fáze, kde využívá schopnosti Stable Video Diffusion (SVD). SVD je špičková technika, která je zdatná v transformaci statických obrazů na poutavá dynamická videa. Tato transformace není jen konverzí, ale vylepšením, které vdechuje statickému obrazu život a vytváří plynulou video sekvenci.

2. Přehled IP-Adapteru

Podívejte se na podrobnosti v Úvodu do IPAdapteru

3. Přehled SVD

Podívejte se na podrobnosti v Úvodu do SVD (Stable Video Diffusion)

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.