ComfyUI  >  Workflow  >  SUPIR + Foolhardy Remacri | 8K Image/Video Upscaler

SUPIR + Foolhardy Remacri | 8K Image/Video Upscaler

V tomto ComfyUI upscale workflow nejprve použijeme model SUPIR k vylepšení obrázků na vysokou kvalitu 2K rozlišení. Po tomto základním upscale použijeme model 4x Foolhardy Remacri k dosažení čistého 8K rozlišení. Tento metodický přístup zajišťuje, že každá fáze zvětšování přispívá k vysoké kvalitě obrazu, dokonale vyvažuje ostrost a zachování detailů v celém procesu.

ComfyUI Upscale Pracovní postup

ComfyUI Upscale workflow - SUPIR and Foolhardy Remacri
Chcete spustit toto workflow?
 • Plně funkční workflow
 • Žádné chybějící uzly nebo modely
 • Není nutné žádné ruční nastavení
 • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI Upscale Příklady

8k-image-upscaling-supir-4x-foolhardy-remacri-1093

ComfyUI Upscale Popis

1. ComfyUI Upscale Workflow: Superiorní 8K se SUPIR a Foolhardy Remacri

Tento ComfyUI Upscale Workflow využívá silné stránky SUPIR Upscaler a modelu 4x Foolhardy Remacri k dosažení pozoruhodného 8K rozlišení obrazu. SUPIR Upscaler, známý svou věrností a schopnostmi zlepšování detailů, je nejlepší volbou pro upscaling obrazu ve vysokém rozlišení. Na druhé straně model 4x Foolhardy Remacri, postavený na robustní architektuře ESRGAN, vyniká v přidávání realistických textur a detailů, což jej činí ideálním pro dosažení jasných a detailních vizuálních výstupů. Společně tyto workflow zajišťují, že obrázky nejsou pouze zvětšeny, ale také výrazně vylepšeny v kvalitě, splňující požadavky 8K zobrazování s výjimečnou jasností a přesností. Tato synergie umožňuje nadstandardní zpracování obrazu, které splňuje profesionální a estetické standardy.

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR and Foolhardy Remacri

2. Kroky ComfyUI Upscale Workflow

2.1. Krok 1: Upscaling na 2K pixely pomocí SUPIR

Prvním krokem v ComfyUI Upscale Workflow je použití SUPIR Upscaler ke zvětšení obrazu na rozlišení 2000 pixelů, čímž se nastaví kvalitní základ pro další vylepšení v ComfyUI Upscale Workflow.

Níže je vysvětlení některých klíčových parametrů souvisejících se SUPIR v rámci ComfyUI Upscale Workflow:

2.1.1. "ImpactInt" a "Image Resize" Node: Tyto uzly jsou klíčové pro změnu velikosti obrazu na konkrétní cílovou velikost bez zkreslení jeho původního poměru stran. Upravuje obraz tak, aby jeho největší rozměr byl přesně 2K pixelů. Aby vyhověl výpočetním požadavkům modelu SUPIR, také zajišťuje, že výška i šířka změněného obrazu jsou dělitelné 32. Pokud počáteční změna velikosti vede k rozměrům, které tuto podmínku nesplňují, uzel může aplikovat padding (přidání pixelů na okraje obrazu) nebo ořezávání (odstranění pixelů z okrajů obrazu) podle potřeby. Tato úprava pomáhá optimalizovat obraz pro potřeby zpracování modelu SUPIR, což zvyšuje efektivitu a kompatibilitu procesu zvětšování.

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR ImpactInt and Image Resize

2.1.2. "Tile Size" a "Tile Stride" Node: Tyto parametry jsou klíčové pro vyvažování kvality obrazu proti využití systémových zdrojů během procesu zvětšování. Výchozí nastavení velikosti dlaždice je 1024 pixelů, což definuje rozměry čtvercových segmentů, na které je obraz rozdělen pro zpracování. Větší velikost dlaždice může zlepšit kvalitu obrazu poskytnutím více kontextu pro každý krok zpracování, ale může zvýšit nároky na paměť. Dlaždicový krok, nastavený ve výchozím nastavení na 512 pixelů, určuje překrytí mezi sousedními dlaždicemi. Toto překrytí pomáhá zabránit viditelným švům, kde se dlaždice setkávají, ale vyžaduje další výpočetní zdroje.

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR Tile Size and Tile Stride

Pro optimalizaci těchto nastavení podle vašich specifických potřeb a systému:

 • Zvyšte velikost dlaždic a krok pro vyšší kvalitu výsledků, pokud váš systém má dostatek video paměti a výpočetního výkonu.
 • Snižte velikost dlaždic a krok pro snížení využití paměti, pokud jste omezeni hardwarovými zdroji, i když to může ovlivnit plynulost a detail upscalovaného obrazu.

2.1.3. "Noise Setting" v "SUPIR Sampler" Node: Tento parametr upravuje amplitudu in-painting, což je klíčové pro vyvážení původního vzhledu obrazu s přidáním nových detailů během procesu zvětšování.

 • Nízké nastavení: Udržení tohoto nastavení na nižší úrovni zachovává původní vzhled a dojem obrazu. Minimalizuje změny, udržuje přirozený vzhled bez nežádoucích změn. Obvykle se doporučuje nastavení kolem 1.001 pro minimální odchylku od originálu.
 • Vysoké nastavení: Zvýšení tohoto nastavení zesiluje zlepšení detailů, což může být prospěšné pro obrazy, které vyžadují jasnější definici nebo pro umělecké účely, kde je požadováno zvýraznění detailů. Nicméně nastavení příliš vysoko (např. nad 1.01) může vést k deformacím, jako je nepřirozená ostrost nebo šum, což může snížit celkovou kvalitu obrazu.
ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR Noise Setting

2.1.4. "Sampler Method" v "SUPIR Sampler" Node: Tento parametr je klíčový, protože diktuje metodu použitou pro zpracování obrazu během zvětšování, ovlivňující jak detail, tak kvalitu konečného výstupu. Různé samplery, jako je DPMPP2M, nabízejí různé rovnováhy mezi detaily obrazu, ostrostí a zaváděním artefaktů.

ComfyUI Upscale Workflow - SUPIR Sampler Method
 • Nastavení samplera: Výchozí sampler může být nastaven na základní model, jako je EDM (Enhanced Diffusion Model), který poskytuje obecné zlepšení. Nicméně, pro detailnější výsledky, přepnutí na sofistikovanější sampler, jako je DPMPP2M, může výrazně zlepšit jasnost obrazu a snížit vizuální šum. DPMPP2M je zvláště prospěšný pro obrazy vyžadující vysokou přesnost detailů, jako jsou fotografie s jemnými texturami nebo složitými barevnými přechody.
 • Experimentování: Pro nalezení optimálního nastavení pro váš konkrétní úkol zvětšování experimentujte s různými samplery za různých podmínek. Například, zkuste použít základní sampler pro jednoduché obrázky a přepněte na DPPM pro složitější scény nebo když je potřeba vyšší věrnost. Sledujte, jak každý sampler ovlivňuje celkovou kvalitu obrazu a upravte své nastavení na základě požadovaného výsledku.
 • Úprava parametrů samplera: Většina samplerů má konfigurovatelné parametry, které mohou dále zdokonalit proces zvětšování. Ty mohou zahrnovat úpravy ostrosti, úrovně šumu a zachování textur. Přístup k těmto nastavením je v "SUPIR Sampler" uzlu a upravte je tak, aby vyhovovaly specifickým charakteristikám obrazu, na kterém pracujete.

2.2. Krok 2: Upscaling na 8K pixely pomocí modelu 4x Foolhardy Remacri

ComfyUI Upscale Workflow - Foolhardy Remacri Upscale

2.2.1. 4x Foolhardy Remacri High-Resolution Scaling: To využívá detailní základní obraz z SUPIR Upscaler, aplikace modelu 4x Foolhardy Remacri k čtyřnásobnému zvětšení velikosti obrazu na 4násobek vstupu, čímž se dosáhne 8K rozlišení upscale.

2.2.2. Co je model 4x Foolhardy Remacri Model 4x Foolhardy Remacri je sofistikovaný model zvětšování, který čtyřnásobně zvyšuje rozlišení obrazu, což je ideální pro tvorbu vizuálů, které jsou 4x větší než původní rozlišení. Používá architekturu Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Network (ESRGAN), známou pro přidávání realistických textur a minimalizování rozmazání a artefaktů běžných v tradičním zvětšování.

Tento model vyniká při zlepšování jemných detailů, jako jsou textury kůže a složité vzory, což jej činí ideálním pro úkoly vyžadující vysokou kvalitu, jako je zvětšování digitálního umění nebo obnova starých fotografií, kde jsou detaily klíčové. Profesionálové a nadšenci preferují 4x Foolhardy Remacri pro jeho přesnost a jasnost.

V kombinaci se SUPIR Upscaler tento model nabízí workflow, který zachovává integritu původního obrazu a zároveň zlepšuje jeho kvalitu tak, aby splňoval standardy 8K. Tento přístup zajišťuje technicky nadřazený a vizuálně atraktivní proces vylepšení.

Dodržováním těchto podrobných kroků a jemným laděním parametrů podle potřeby můžete využít silné schopnosti modelu SUPIR a 4x Foolhardy Remacri k dosažení profesionálního 8K zvětšování obrazu z pohodlí domova.

Uznání patří Seven947 za vývoj tohoto ComfyUI Upscale workflow. Pro více informací navštivte její YouTube kanál.

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.