ComfyUI  >  İş Akışları  >  Vid2Vid Bölüm 1 | Kompozisyon ve Maskeleme

Vid2Vid Bölüm 1 | Kompozisyon ve Maskeleme

ComfyUI Vid2Vid, yüksek kaliteli, profesyonel animasyonlar oluşturmak için iki farklı çalışma akışı sunar: Vid2Vid Bölüm 1, orijinal videonuzun kompozisyonuna ve maskelemesine odaklanarak yaratıcılığınızı artırır, ve Vid2Vid Bölüm 2, videonuzun stilini istediğiniz estetikle eşleştirmek için SDXL Style Transfer kullanır. Bu sayfa özel olarak Vid2Vid Bölüm 1'i kapsar.

ComfyUI Vid2Vid İş Akışı

ComfyUI Vid2Vid Workflow | Composition and Masking
Bu iş akışını çalıştırmak ister misiniz?
  • Tam işlevsel iş akışları
  • Eksik düğüm veya model yok
  • Manuel kurulum gerekmiyor
  • Çarpıcı görseller sunar

ComfyUI Vid2Vid Örnekler

ComfyUI Vid2Vid Açıklama

ComfyUI Vid2Vid çalışma akışı, YVANN tarafından oluşturulmuş olup, yüksek kaliteli, profesyonel animasyonlar elde etmek için iki farklı çalışma akışı sunar.

ComfyUI Vid2Vid Bölüm 1 | Kompozisyon ve Maskeleme

Bu çalışma akışı, orijinal videonuzun kompozisyonuna ve maskelemesine odaklanarak yaratıcılığı artırır.

Adım 1: Modeller Yükleyici | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Animasyonunuz için uygun modelleri seçin. Bu, kontrol noktası modeli, VAE (Variational Autoencoder) modeli ve LoRA (Low-Rank Adaptation) modelini seçmeyi içerir. Bu modeller, animasyonunuzun yeteneklerini ve stilini tanımlamak için kritiktir.

Adım 2: Video Yükleyici | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Girdi Videosu düğümü, animasyon için kullanılacak video dosyasını içe aktarmaktan sorumludur. Düğüm, videoyu okuyarak bireysel karelere dönüştürür ve bu kareler sonraki adımlarda işlenir. Bu, kare kare ayrıntılı düzenleme ve iyileştirme sağlar.

Adım 3: Arka Planı Kaldır (Otomatik Maskeleme) | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Arka Planı Kaldır (Otomatik Maskeleme), otomatik bir maskeleme tekniği kullanarak konuyu arka plandan izole eder. Bu, öndeki konuyu arka plandan tespit edip ayıran modelleri içerir ve ikili bir maske oluşturur. Bu adım, konunun arka plandan bağımsız olarak manipüle edilebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Adım 4: Belirli Alanı Maskeleme (Manuel Maske veya Otomatik Maske) | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Bu adım, önceki adımda oluşturulan maskenin hassaslaştırılmasını sağlar. Diğer yazılımlar kullanarak belirli alanları manuel olarak maskeleyebilir veya ComfyUI'nin 'Her Şeyi Segmentle' otomatik maskeleme özelliğine güvenebilirsiniz.

  • Manuel Maske: Bu, hassas kontrol için ComfyUI dışında diğer yazılımlar tarafından ele alınmalıdır.
  • Otomatik Maske: Otomatik maske özelliğini kullanarak, maskelemek istediğiniz şeyi prompt widget'ında basit kelimelerle tanımlayabilirsiniz. Model otomatik olarak bir maske oluşturacaktır, ancak manuel maske kadar doğru olmayabilir.

Varsayılan sürüm manuel maske kullanır. Otomatik olanı denemek isterseniz, manuel maske grubunu atlayın ve otomatik maske grubunu etkinleştirin. Ayrıca, 'GroundingDinoSAM' (otomatik maske) MASK'sini 'GrowMaskWithBlur'a bağlayın, 'ImageToMask' (manuel maske) ile 'GrowMaskWithBlur'a bağlamayın.

Adım 5: Maskeyi Dönüştür | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Maskeyi Dönüştür, maskeyi bir görüntüye dönüştürür ve orijinal maskeye bulanıklık eklemek gibi ek ayarlamalar yapılmasını sağlar. Bu, kenarları yumuşatmaya ve maskenin geri kalan görüntü ile daha doğal bir şekilde harmanlanmasına yardımcı olur.

Adım 6: Girdi Promptu | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Animasyon sürecini yönlendirmek için metinsel promptlar girin. Prompt, konunun istenen stilini, görünümünü veya hareketlerini tanımlayabilir. Bu, animasyonun yaratıcı yönünü tanımlamak için kritik öneme sahiptir ve nihai çıktının öngörülen sanatsal stile uygun olmasını sağlar.

Adım 7: AnimateDiff | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

AnimateDiff düğümü, ardışık kareler arasındaki farkları belirleyerek ve bu değişiklikleri kademeli olarak uygulayarak pürüzsüz animasyonlar oluşturur. Bu, hareketin uyumunu koruyarak ve animasyondaki ani değişiklikleri azaltarak daha akıcı ve doğal bir görünüm sağlar.

Adım 8: IPAdapter | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

IPAdapter düğümü, girdi görüntülerini istenen çıktı stilleri veya özellikleriyle hizalamak için adapte eder. Bu, renklendirme ve stil transferi gibi görevleri içerir ve animasyonun her karesinin tutarlı bir görünüm ve hisse sahip olmasını sağlar.

Adım 9: ControlNet | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

ControlNet - v1.1 - Instruct Pix2Pix Version model kullanarak, ek girdi koşullarını (örneğin, kenar haritaları, segmentasyon haritaları) işleyerek difüzyon modellerini geliştirir. Bu, bu önceden eğitilmiş modelleri görev spesifik koşullarla uçtan uca kontrol ederek, daha küçük veri setleriyle bile sağlam öğrenme sağlar.

Adım 10: Render | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Render adımında, işlenen kareler nihai video çıktısına derlenir. Bu adım, tüm bireysel karelerin kesintisiz bir şekilde birleştirilmesini ve kullanıma hazır bir animasyon oluşturulmasını sağlar.

Adım 11: Arka Planı Kompoze Et | ComfyUI Vid2Vid Çalışma Akışı Bölüm1

Bu, animasyonlu konuyu arka planla birleştirmeyi içerir. Animasyona statik veya dinamik bir arka plan ekleyebilir, konunun yeni arka planla sorunsuz bir şekilde bütünleşmesini sağlayarak görsel olarak çekici bir nihai ürün oluşturabilirsiniz.

ComfyUI Vid2Vid çalışma akışı Bölüm1'i kullanarak, kompozisyon ve maskelemeden nihai render almaya kadar sürecin her yönü üzerinde hassas kontrol ile karmaşık animasyonlar oluşturabilirsiniz.

Daha Fazla ComfyUI İş Akışı mı İstiyorsunuz?

RunComfy

© Telif Hakkı 2024 RunComfy. Tüm Hakları Saklıdır.

RunComfy önde gelen ComfyUI platformudur, sunan ComfyUI online ortamı ve hizmetleri, yanı sıra ComfyUI iş akışları çarpıcı görseller sunan.