ComfyUI  >  Workflow  >  AnimateDiff + IPAdapter V1 | Obrázek na Video

AnimateDiff + IPAdapter V1 | Obrázek na Video

IPAdapter je lehké řešení, které zvyšuje schopnosti předtrénovaných modelů pomocí obrazových promptů. Použitím AnimateDiff spolu s IPAdapter můžete snadno generovat kontrolovatelnější animace z referenčních obrázků.

ComfyUI AnimateDiff IPAdapter Pracovní postup

ComfyUI AnimateDiff and IP-Adapter Workflow
Chcete spustit toto workflow?
 • Plně funkční workflow
 • Žádné chybějící uzly nebo modely
 • Není nutné žádné ruční nastavení
 • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI AnimateDiff IPAdapter Příklady

ComfyUI AnimateDiff IPAdapter Popis

1. ComfyUI Workflow: AnimateDiff + IPAdapter | Obrázek na Video

Tento ComfyUI workflow je navržen pro vytváření animací z referenčních obrázků pomocí AnimateDiff a IP-Adapter. Uzel AnimateDiff integruje modelové a kontextové možnosti pro úpravu dynamiky animace. Naopak, uzel IP-Adapter usnadňuje použití obrázků jako promptů způsoby, které mohou napodobovat styl, kompozici nebo rysy obličeje referenčního obrázku, což výrazně zvyšuje přizpůsobení a kvalitu generovaných animací nebo obrázků.

2. Přehled AnimateDiff

Podívejte se prosím na podrobnosti na Jak používat AnimateDiff v ComfyUI

3. Přehled IP-Adapter

3.1. Úvod do IP-Adapter

IP-Adapter znamená "Image Prompt Adapter," což je nový přístup k vylepšení modelů text-to-image difúze schopností používat obrazové prompty v úkolech generování obrázků. IP-Adapter si klade za cíl řešit nedostatky textových promptů, které často vyžadují složité promptové inženýrství k vytvoření požadovaných obrázků. Zavedení obrazových promptů vedle textu umožňuje intuitivnější a efektivnější způsob řízení procesu syntézy obrázků.

Různé Modely IP-Adapter

Sada IP-Adapter zahrnuje různé modely, každý přizpůsobený pro specifické případy použití a úrovně složitosti syntézy obrázků. Zde je přehled různých dostupných modelů:

3.1.1. v1.5 Modely

 • ip-adapter_sd15: Standardní model pro verzi 1.5, který využívá sílu IP-Adapter pro podmínění obrázku a augmentaci textového promptu.
 • ip-adapter_sd15_light: Lehká verze standardního modelu, optimalizovaná pro méně náročné aplikace a přesto využívající technologii IP-Adapter.
 • ip-adapter-plus_sd15: Vylepšený model, který vytváří obrázky více odpovídající původnímu referenčnímu obrázku, zlepšující jemné detaily.
 • ip-adapter-plus-face_sd15: Podobný IP-Adapter Plus, se zaměřením na přesnější replikaci rysů obličeje v generovaných obrázcích.
 • ip-adapter-full-face_sd15: Model, který klade důraz na detaily celého obličeje, pravděpodobně nabízející efekt "face swap" s vysokou věrností.
 • ip-adapter_sd15_vit-G: Varianta standardního modelu využívající Vision Transformer (ViT) BigG image encoder pro podrobnější extrakci obrazových rysů.

3.1.2. SDXL Modely

 • ip-adapter_sdxl: Základní model pro SDXL, který je navržen pro zpracování větších a složitějších obrazových promptů.
 • ip-adapter_sdxl_vit-h: SDXL model spojený s ViT H image encoder, vyvažující výkon a výpočetní efektivitu.
 • ip-adapter-plus_sdxl_vit-h: Pokročilá verze SDXL modelu s vylepšenými detaily a kvalitou obrazového promptu.
 • ip-adapter-plus-face_sdxl_vit-h: Varianta SDXL zaměřená na detaily obličeje, ideální pro projekty, kde je přesnost obličeje zásadní.

3.1.3. FaceID Modely

 • FaceID: Model využívající InsightFace k extrakci Face ID embeddingů, nabízející unikátní přístup k generování obrázků souvisejících s obličeji.
 • FaceID Plus: Vylepšená verze modelu FaceID, kombinující InsightFace pro rysy obličeje a CLIP image encoding pro globální rysy obličeje.
 • FaceID Plus v2: Iterace FaceID Plus s vylepšeným modelovým checkpointem a schopností nastavit váhu na CLIP image embedding.
 • FaceID Portrait: Model podobný FaceID, ale navržený pro přijímání více obrázků oříznutých obličejů pro různorodější podmínění obličeje.

3.1.4. SDXL FaceID Modely

 • FaceID SDXL: SDXL verze FaceID, zachovávající stejný InsightFace model jako v1.5, ale škálovaná pro aplikace SDXL.
 • FaceID Plus v2 SDXL: Adaptace SDXL FaceID Plus v2 pro generování obrázků ve vysokém rozlišení s vylepšenou věrností.

3.2. Klíčové Vlastnosti IP-Adapter

3.2.1. Integrace Textových a Obrazových Promptů: Unikátní schopnost IP-Adapter používat textové i obrazové prompty umožňuje multimodální generování obrázků, poskytující všestranný a výkonný nástroj pro kontrolu výstupů difúzního modelu.

3.2.2. Oddělený Mechanismus Cross-Attention: IP-Adapter používá oddělenou strategii cross-attention, která zvyšuje efektivitu modelu při zpracování různých modalit oddělením textových a obrazových rysů.

3.2.3. Lehký Model: Navzdory své komplexní funkčnosti si IP-Adapter udržuje relativně nízký počet parametrů (22M), nabízející výkon, který konkuruje nebo převyšuje jemně vyladěné modely obrazových promptů.

3.2.4. Kompatibilita a Generalizace: IP-Adapter je navržen pro širokou kompatibilitu s existujícími kontrolovatelnými nástroji a může být aplikován na vlastní modely odvozené ze stejného základního modelu pro vylepšenou generalizaci.

3.2.5. Kontrola Struktury: IP-Adapter podporuje podrobnou kontrolu struktury, umožňující tvůrcům řídit proces generování obrázků s větší přesností.

3.2.6. Schopnosti Obrázek-na-Obrázek a Inpaintingu: S podporou obrazově řízené překreslování obrázků a inpaintingu, IP-Adapter rozšiřuje škálu možných aplikací, umožňující kreativní a praktické využití v různých úkolech syntézy obrázků.

3.2.7. Přizpůsobení s Různými Encodery: IP-Adapter umožňuje použití různých encoderů, jako jsou OpenClip ViT H 14 a ViT BigG 14, k zpracování referenčních obrázků. Tato flexibilita usnadňuje zpracování různých rozlišení a složitostí obrázků, čímž se stává univerzálním nástrojem pro tvůrce, kteří chtějí přizpůsobit proces generování obrázků specifickým potřebám nebo požadovaným výsledkům.

Začlenění technologie IP-Adapter do projektů generování obrázků nejenže zjednodušuje tvorbu složitých a detailních obrázků, ale také výrazně zvyšuje kvalitu a věrnost generovaných obrázků k původním promptům. Tím, že překonává mezeru mezi textovými a obrazovými prompty, IP-Adapter poskytuje výkonný, intuitivní a efektivní přístup ke kontrole nuancí syntézy obrázků, což z něj činí nepostradatelný nástroj v arzenálu digitálních umělců, designérů a tvůrců pracujících v rámci workflow ComfyUI nebo jakéhokoli jiného kontextu, který vyžaduje vysoce kvalitní, přizpůsobené generování obrázků.

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.