ComfyUI  >  Workflow  >  Stable Diffusion 3 (SD3) | Text to Image

Stable Diffusion 3 (SD3) | Text to Image

Stable Diffusion 3 (SD3) medium je nyní snadno dostupný v Beta verzi RunComfy, což jej činí snadno přístupným pro vaše projekty. Můžete použít Stable Diffusion 3 medium přímo v tomto pracovním postupu nebo jej integrovat do svých stávajících pracovních postupů.

ComfyUI Stable Diffusion 3 (SD3) Playground

ComfyUI Stable Diffusion 3 (SD3) Pracovní postup

ComfyUI Stable Diffusion 3
Chcete spustit toto workflow?
 • Plně funkční workflow
 • Žádné chybějící uzly nebo modely
 • Není nutné žádné ruční nastavení
 • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI Stable Diffusion 3 (SD3) Příklady

leverage-stable-diffusion-3-for-advanced-visuals-1089
leverage-stable-diffusion-3-for-advanced-visuals-1089-example_1.webp
leverage-stable-diffusion-3-for-advanced-visuals-1089-example_2.webp

ComfyUI Stable Diffusion 3 (SD3) Popis

1. Posílení Vašeho Kreativního Procesu s ComfyUI Stable Diffusion 3

🌟🌟🌟**Model Stable Diffusion 3 Medium a jeho související uzly jsou nyní předem načteny v Beta verzi RunComfy‘s ComfyUI (Verze 24.06.13.0)!!!**🌟🌟🌟 Můžete použít Stable Diffusion 3 Medium přímo v tomto ComfyUI pracovním postupu nebo jej bezproblémově integrovat do svých stávajících ComfyUI pracovních postupů.

Pracovní postup ComfyUI Stable Diffusion 3 obsahuje všechny potřebné modely Stable Diffusion 3 Medium. Jednoduše experimentujte s různými promptami nebo parametry, abyste to zažili!

1.1. Modely Stable Diffusion 3 Medium Předem Načtené v ComfyUI

 • sd3_medium.safetensors: Zahrnuje váhy MMDiT a VAE, ale neobsahuje žádné textové kodéry.
 • sd3_medium_incl_clips_t5xxlfp16.safetensors: Obsahuje všechny potřebné váhy včetně fp16 verze T5XXL textového kodéru.
 • sd3_medium_incl_clips_t5xxlfp8.safetensors: Obsahuje všechny potřebné váhy včetně fp8 verze T5XXL textového kodéru, což nabízí rovnováhu mezi kvalitou a požadavky na zdroje.
 • sd3_medium_incl_clips.safetensors: Zahrnuje všechny potřebné váhy kromě T5XXL textového kodéru. Tato verze vyžaduje minimální zdroje, ale výkon modelu bude odlišný bez T5XXL textového kodéru.
 • Složka text_encoders obsahuje tři textové kodéry a jejich původní modelové karty pro pohodlí uživatele. Všechny komponenty v této složce (a jejich ekvivalenty obsažené v jiných balíčcích) podléhají jejich příslušným původním licencím.

1.2 Celková Kvalita a Fotorealismus Stable Diffusion 3 Medium

Stable Diffusion 3 Medium stanovuje nový standard pro kvalitu obrázků v AI umělecké komunitě. Tento model poskytuje obrázky s výjimečnými detaily, přesností barev a realistickým osvětlením. Zde je, co můžete očekávat:

 • Detail & Rozlišení: Vylepšená schopnost vykreslovat složité detaily, což je ideální pro záběry zblízka a komplexní kompozice.
 • Barva & Osvětlení: Vylepšené algoritmy zajišťují, že barvy jsou živé a realistické, s dynamickými světelnými efekty, které dodávají hloubku a realismus vašim obrázkům.
 • Realismus v Obličejích a Rukách: Běžné problémy jako deformované ruce a obličeje jsou výrazně sníženy díky inovacím jako 16kanálový Variational Autoencoder (VAE).

1.3 Porozumění Promptů Stable Diffusion 3 Medium

Jednou z vynikajících vlastností SD3 Medium je jeho sofistikované pochopení promptů. Tento model dokáže interpretovat dlouhé a složité prompty zahrnující prostorové uspořádání, kompoziční prvky, akce a styly. Zde jsou některé hlavní body:

 • Textové Kodéry: Využívá tři textové kodéry k vyvážení výkonu a efektivity. To umožňuje nuancované porozumění a realizaci detailních promptů.
 • Kompoziční Uvědomění: Schopný udržovat prostorové vztahy a přesně zobrazovat scény dle popisu, což je ideální pro vyprávění příběhů prostřednictvím vizuálů.

1.4 Typografie Stable Diffusion 3 Medium

Typografie byla vždy výzvou v generování textu do obrázků. SD3 Medium tuto výzvu úspěšně řeší:

 • Kvalita Textu: Dosahuje bezprecedentní přesnosti ve spelování, kerningu, tvorbě písmen a rozestupech.
 • Architektura Diffusion Transformer: Tato pokročilá architektura umožňuje přesnější vykreslování textu v obrázcích, čímž snižuje chyby a zlepšuje vizuální koherenci.

1.5 Efektivita Zdroje Stable Diffusion 3 Medium

Přestože má pokročilé schopnosti, SD3 Medium je navržen tak, aby byl efektivní z hlediska zdrojů:

 • Nízké Nároky na VRAM: Může běžet na standardních spotřebitelských GPU bez degradace výkonu, což činí vysoce kvalitní AI umění přístupné širšímu publiku.
 • Optimalizace pro Efektivitu: Balancuje výpočetní nároky s kvalitou výstupu, což zajišťuje plynulý provoz i na méně výkonném hardwaru.

1.6 Jemné Doladění Stable Diffusion 3 Medium

Přizpůsobení je klíčovým aspektem pro AI umělce a SD3 Medium v tomto exceluje:

 • Absorpce Nuancovaných Detailů: Schopný jemného doladění s malými datovými sadami, což umožňuje umělcům vtisknout svůj jedinečný styl nebo splnit specifické požadavky projektu.
 • Všestrannost: Ať už pracujete na specifických tématech, stylech nebo složitých detailech, SD3 Medium poskytuje flexibilitu potřebnou pro personalizované umění.

2. Co je Stable Diffusion 3

Stable Diffusion 3 je moderní AI model speciálně navržený pro generování obrázků z promptů. Představuje třetí iteraci v sérii Stable Diffusion a usiluje o zlepšení přesnosti, lepší dodržování nuancí promptů a vynikající vizuální estetiku ve srovnání s předchozími verzemi a jinými modely jako DALL·E 3, Midjourney v6 a Ideogram v1.

3. Modely Stable Diffusion 3

Stable Diffusion 3 nabízí tři různé modely, každý navržený tak, aby splňoval různé potřeby a výpočetní schopnosti:

3.1. Stable Diffusion 3 Medium

🌟🌟🌟 Integrovaný přímo do tohoto pracovního postupu 🌟🌟🌟

 • Parametry: 2 miliardy
 • Klíčové Vlastnosti:
  • Vysoce kvalitní, fotorealistické obrázky
  • Pokročilé porozumění složitým promptům
  • Vynikající typografické schopnosti
  • Efektivní využití zdrojů, vhodné pro spotřebitelské GPU
  • Skvělé pro jemné doladění s malými datovými sadami

3.2. Stable Diffusion 3 Large

Dostupné prostřednictvím Stability AI Developer Platform API

 • Parametry: 8 miliard
 • Klíčové Vlastnosti:
  • Vylepšená kvalita a detaily obrázků
  • Větší kapacita pro zpracování složitých promptů a stylů
  • Ideální pro profesionální projekty vyžadující vysoké rozlišení a věrnost

3.3. Stable Diffusion 3 Large Turbo

Dostupné prostřednictvím Stability AI Developer Platform API

 • Parametry: 8 miliard (s optimalizovaným časem inference)
 • Klíčové Vlastnosti:
  • Stejný vysoký výkon jako SD3 Large
  • Rychlejší inference, což jej činí vhodným pro aplikace v reálném čase a rychlé prototypování

4. Technická Architektura Stable Diffusion 3

Základem Stable Diffusion 3 je architektura Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT). Tento inovativní rámec vylepšuje způsob, jakým model zpracovává a integruje textové a vizuální informace. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří používali jednu sadu neuronových vah pro zpracování jak obrazových, tak textových dat, Stable Diffusion 3 používá oddělené sady vah pro každý modality. Toto oddělení umožňuje specializovanější zpracování textových a obrazových dat, což vede k lepšímu porozumění textu a správnosti spelování v generovaných obrázcích.

4.1. Komponenty Architektury MMDiT

 • Textové Embedders: Stable Diffusion 3 používá kombinaci tří modelů pro vkládání textu, včetně dvou modelů CLIP a T5, k převodu textu do formátu, který AI může pochopit a zpracovat.
 • Obrazový Kodér: Vylepšený autoenkódovací model se používá pro převod obrázků do formy vhodné pro manipulaci a generování nového vizuálního obsahu AI.
 • Dvojitý Přístup Transformátoru: Architektura obsahuje dva odlišné transformátory pro text a obrázky, které fungují nezávisle, ale jsou propojeny pro operace pozornosti. Toto nastavení umožňuje, aby oba modality přímo ovlivňovaly jeden druhého, což zvyšuje koherenci mezi textovým vstupem a obrazovým výstupem.

5. Co je Nového a Vylepšeného ve Stable Diffusion 3?

 • Dodržování Promptů: SD3 vyniká v přesném dodržování specifik uživatelských promptů, zejména těch, které zahrnují složité scény nebo více subjektů. Tato přesnost v porozumění a vykreslování detailních promptů mu umožňuje překonat jiné přední modely jako DALL·E 3, Midjourney v6 a Ideogram v1, což jej činí vysoce spolehlivým pro projekty vyžadující přísné dodržování daných pokynů.
 • Text v Obrázcích: Díky své pokročilé architektuře Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) SD3 výrazně zlepšuje čitelnost a srozumitelnost textu v obrázcích. Použitím oddělených sad vah pro zpracování obrazových a jazykových dat model dosahuje lepšího porozumění textu a přesnosti spelování. Toto je významné zlepšení oproti dřívějším verzím Stable Diffusion, které řeší jeden z běžných problémů v AI aplikacích pro generování textu do obrázků.
 • Vizuální Kvalita: SD3 nejenže odpovídá, ale v mnoha případech překonává vizuální kvalitu obrázků generovaných jeho konkurenty. Obrázky vytvořené jsou nejen esteticky příjemné, ale také zachovávají vysokou věrnost promptům díky vylepšené schopnosti modelu interpretovat a vizualizovat textové popisy. To činí SD3 nejlepší volbou pro uživatele hledající výjimečnou vizuální estetiku v jejich generovaných obrázcích.
ComfyUI Stable Diffusion 3

Pro podrobné informace o modelu prosím navštivte výzkumný článek Stable Diffusion 3, Github

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.