ComfyUI  >  Workflow  >  SVD + FreeU | Obraz na Video

SVD + FreeU | Obraz na Video

Používáme proces stabilní video difúze pro převod z obrazu na video a využíváme FreeU, metodu, která výrazně zlepšuje kvalitu vzorků difúzních modelů bez dalších nákladů, k transformaci obrazů na videa se zlepšenou kvalitou.

ComfyUI SVD & FreeU Pracovní postup

ComfyUI Stable Video Diffusion (SVD) and FreeU Workflow
Chcete spustit toto workflow?
  • Plně funkční workflow
  • Žádné chybějící uzly nebo modely
  • Není nutné žádné ruční nastavení
  • Obsahuje úchvatné vizuály

ComfyUI SVD & FreeU Příklady

ComfyUI SVD & FreeU Popis

1. ComfyUI Stabilní Video Difúze (SVD) a FreeU Workflow

Tento ComfyUI workflow usnadňuje optimalizovaný pipeline pro převod z obrazu na video využitím Stabilní Video Difúze (SVD) spolu s FreeU pro zvýšení kvality výstupu. FreeU zvyšuje výsledky difúzních modelů bez navyšování dalších nákladů—není třeba přetrénování, augmentace parametrů nebo zvýšení paměti či výpočetního času. Tato integrace zajišťuje, že můžete dosáhnout vyšší věrnosti ve video výstupech.

2. Přehled Stabilní Video Difúze (SVD)

Podívejte se na detaily na Introduction to SVD

3. Přehled FreeU

Podívejte se na detaily na Introduction to FreeU

Chcete více workflow pro ComfyUI?

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.