ComfyUI Online

Navrženo výslovně pro Stable Diffusion, ComfyUI poskytuje uživatelsky přívětivé, modulární rozhraní kompletní s grafy a uzly, vše zaměřené na zlepšení procesu tvorby umění. Volba online služby ComfyUI eliminuje potřebu instalace, nabízí vám přímý a bezproblémový přístup přes jakýkoli webový prohlížeč.

Zažijte Free ComfyUI Online

Stáhněte si workflow kliknutím na tlačítko Uložit níže v ComfyUI.

Funkce ComfyUI

Rozhraní založené na uzlech

Rozhraní založené na uzlech ComfyUI revolučně mění generování obrázků. Navrhujte složité pracovní postupy bez kódování, zjednodušujte přizpůsobení obrázků a zvyšujte tvůrčí flexibilitu.

Flexibilní správa workflow

Využijte bezkonkurenční flexibilitu ve svých projektech s ComfyUI. Načítejte, ukládejte a spravujte modely, vkládání, uzly a pracovní postupy snadno, optimalizujte svůj tvůrčí proces pro efektivní organizaci, sdílení a opakované použití.

Pokročilá úprava obrázků

ComfyUI obohacuje Stable Diffusion o všestranné uzly pro úpravy, jako je inpainting, kompozice oblastí, transformace image-to-image atd., což umožňuje vysoce kvalitní, přesné úpravy přímo prostřednictvím jeho intuitivního rozhraní.

Náhled v reálném čase

Maximalizujte efektivitu při tvorbě obrázků s okamžitou zpětnou vazbou náhledu ComfyUI. Dynamicky upravujte výzvy a nastavení, zjednodušujte svůj tvůrčí proces a minimalizujte pokusy a omyly.

Efektivní systém front

Zvyšte produktivitu s efektivním řízením fronty ComfyUI. Plynule zařazujte více úkolů do fronty, zajišťujte plynulejší provádění pracovních postupů a optimalizovaný uživatelský zážitek.

Chytré provádění workflow

Dosáhněte zrychlených procesů Stable Diffusion s chytrou optimalizací workflow ComfyUI. Zaměřte se na opětovné provedení pouze změněných prvků, což výrazně šetří výpočetní zdroje a zvyšuje efektivitu.

Free ComfyUI Online vs. RunComfy ComfyUI Online

Free ComfyUI Online

Free ComfyUI Online vám umožňuje vyzkoušet ComfyUI bez jakýchkoli nákladů!

Není vyžadována kreditní karta ani závazek. Využijte výchozí workflow nebo nahrajte a upravte vlastní. Poté zařaďte svůj příkaz do fronty pro získání výsledků.

Protože Free ComfyUI Online funguje na veřejném serveru, budete muset počkat, až ostatní dokončí své úlohy.

Žádné trvalé úložiště souborů.

Žádná podpora.

RunComfy ComfyUI Online

Přihlaste se do RunComfy pro vylepšený zážitek s ComfyUI, který zahrnuje:

Bezplatná zkouška

100% Soukromý pracovní prostor
Vysoce rychlé GPU stroje
200+ Předem nahraných modelů/uzlů
50+ Připravených k běhu workflow
Nahrávání vlastních modelů/uzlů
Až 200GB úložné řešení
Vyhrazená podpora
Přejděte na RunComfy pro bezproblémový a robustní zážitek s ComfyUI

Pět kroků k vytvoření obrázku pomocí služby ComfyUI Online

ComfyUI nabízí intuitivní platformu navrženou pro tvorbu úchvatného umění pomocí Stable Diffusion, která využívá model UNet, CLIP pro interpretaci výzev a VAE pro navigaci mezi pixelovými a latentními prostory, vytvářející podrobné vizuály z textových výzev. Pochopení těchto komponent je klíčové pro využití systému založeného na uzlech ComfyUI, kde každý uzel transformuje text do poutavých obrázků. Tento průvodce zjednodušuje proces do pěti základních kroků, zajišťujících jasnost v tom, jak ComfyUI realizuje umělecké vize.

1. Základy checkpointu

Začít s checkpointem—snímkem trénovaného modelu zahrnujícího UNet, CLIP a VAE—je zásadní. Tento krok je základní, protože checkpoint ztělesňuje schopnost modelu překládat textové příkazy do obrázků a slouží jako základ pro tvorbu umění s ComfyUI.

2. CLIP: Interpretace příkazů

CLIP Text Encoder převádí textové příkazy na embeddingy, vektorové reprezentace klíčové pro model pro pochopení a vizualizaci příkazu. Tato fáze je zásadní pro přesnost a detail následujícího obrázku, zdůrazňující důležitost přesného kódování příkazů.

3. VAE: Vytváření latentních obrázků

Následné kódování promptu VAE (Variational Autoencoder) komprimuje vizuální obsah do latentního obrazu, což je efektivní zprostředkující formát. Tato komprese VAE je zásadní pro výkon modelu UNet, protože umožňuje manipulaci v abstraktním prostoru s vyšší účinností a zachycením detailů.

4. KSampler: Zdokonalení a variace

KSampler zdokonaluje latentní obraz, přidává jasnost a variace. Odstraňuje šum a zlepšuje obraz, přičemž různé samplery ovlivňují konečné vlastnosti obrazu—vyvažování věrnosti příkazu a kreativní interpretace. Tento krok zdůrazňuje důležitost volby sampleru při dosahování požadovaných vizuálních výsledků.

5. VAE: Dekódování do pixelů

Konečnou rolí VAE je dekódovat latentní obraz zpět do pixelů, přeměňovat komprimovaná data na detailní, viditelný obraz. Tento zásadní krok zajišťuje, že konečný obraz si zachová maximální detail a soudržnost, což představuje vyvrcholení procesu Stable Diffusion prostřednictvím ComfyUI.

Výhody používání ComfyUI

Univerzální podpora modelů

ComfyUI se bezproblémově integruje s různými modely Stable Diffusion jako SD1.x, SD2.x, SDXL a dalšími, nabízející vám komplexní sadu nástrojů pro tvorbu obrázků a videí bez nutnosti programovacích dovedností.

Pokročilé možnosti úprav

S podporou embeddingů, textové inverze, hypernetworks a několika modelů pro zvýšení rozlišení, ComfyUI umožňuje uživatelům přizpůsobit a vylepšit jejich výtvory, posouvat hranice tvorby obrázků a videí.

Flexibilní a efektivní

Design uzlů ComfyUI umožňuje kombinovat různé uzly, zjednodušovat vizualizaci nápadů a podporovat inovativní efekty. Ideální pro rychlý vývoj projektů, jeho flexibilita zvyšuje tvůrčí potenciál.

Zjednodušená tvorba obrázků a videí

Integrací modelů jako AnimateDiff, SVD, ControlNet, IPAdapter atd. můžete generovat jak obrázky, tak videa s větší kreativitou, zvyšující tvůrčí svobodu.

Přizpůsobitelné workflow

Přizpůsobte svůj tvůrčí proces s přizpůsobitelnými pracovními postupy ComfyUI. Přizpůsobte nastavení uzlů tak, aby splňovala požadavky projektu, zvyšujte efektivitu a personalizaci.

Přístupné všem

ComfyUI je přístupné na široké škále hardwaru, což zajišťuje, že uživatelé s méně výkonnými GPU nebo bez GPU mohou stále generovat obsah.

Všechny vaše otázky ohledně ComfyUI zodpovězeny

Co je ComfyUI?

ComfyUI představuje revoluční grafické uživatelské rozhraní (GUI) založené na uzlech, které je speciálně navrženo pro zlepšení vaší zkušenosti se Stable Diffusion. Umožňuje uživatelům bezproblémově navrhovat a provádět složité pipeline Stable Diffusion prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní založeného na grafech, což eliminuje potřebu programování. Je plně vybaveno pro podporu různých verzí Stable Diffusion, chlubí se asynchronním systémem front a inteligentními optimalizacemi pro optimalizovanou generaci obrázků.

Proč bych měl uvažovat o použití ComfyUI?

Volba ComfyUI zvýší vaše projekty se Stable Diffusion díky bezkonkurenční konfigurovatelnosti a hlubšímu pohledu do procesu Stable Diffusion. Zjednodušuje pracovní postup na přizpůsobitelné prvky, což umožňuje snadné úpravy a experimentování s různými nastaveními a vstupy. To zajišťuje, že dosáhnete přesných výsledků, které hledáte, s lehkostí a efektivitou.

Jak se ComfyUI liší od Stable Diffusion WebUI?

Při rozlišování mezi ComfyUI a Stable Diffusion WebUI spočívají klíčové rozdíly v jejich návrhu rozhraní a funkčnosti. Zatímco Stable Diffusion WebUI nabízí přímý, formulářový přístup k generování obrázků se Stable Diffusion, ComfyUI zavádí složitější rozhraní založené na uzlech. To poskytuje uživatelům zvýšenou flexibilitu a komplexní pochopení každého kroku v procesu generování obrázků, což umožňuje podrobnou manipulaci a přizpůsobení.

Je ComfyUI lepší než Automatic 1111?

Při srovnávání ComfyUI s Automatic 1111 je pozoruhodné, že uzlové rozhraní ComfyUI poskytuje uživatelům hluboké pochopení vnitřního fungování Stable Diffusion. Tato vlastnost jej potenciálně činí vhodnějším pro profesionální aplikace nebo pro jednotlivce, kteří se chtějí ponořit do hloubek schopností Stable Diffusion.

Je ComfyUI zdarma?

Absolutně! Naše služba Free ComfyUI Online vás zve k prozkoumání ComfyUI bez jakýchkoli nákladů. Není nutné poskytovat informace o kreditní kartě ani závazky. Tato služba je veřejně dostupná a pro ty, kteří chtějí soukromý server a více vyhrazených zdrojů, nabízíme vylepšený, prémiový zážitek na RunComfy.

Jaké druhy obrázků může Stable Diffusion vytvářet?

Využití Stable Diffusion, pro které je ComfyUI odborně navrženo, umožňuje vytváření širokého spektra obrázků. To zahrnuje vše od úprav text-to-image a image-to-image až po řadu dalších vizuálních výtvorů. Dosahuje toho prostřednictvím zpracování příkazů a vstupních obrázků pomocí různých modelů a algoritmů, což vede k bohatě detailním a imaginativním výstupům.

Jak generuji personalizované umělecké obrázky pomocí ComfyUI?

Vytváření personalizovaných uměleckých obrázků pomocí ComfyUI zahrnuje jednoduchý proces. Začněte načtením modelu checkpoint, poté zadejte pozitivní i negativní příkazy. Využijte různé uzly, jako je CLIP Text Encode pro upřesnění příkazů a KSampler pro fázi generování obrázků. Tento proces je vysoce přizpůsobitelný, což umožňuje uživatelům upravovat rozměry obrázků, provádět hromadnou generaci a nastavovat parametry denoising podle svých preferencí.

Existuje limit na počet obrázků, které mohu generovat?

Buďte si jisti, že na naší platformě neexistují žádná omezení ohledně počtu AI obrázků, které můžete generovat. Ponořte se do neomezených možností tvorby obrázků s ComfyUI a Stable Diffusion ještě dnes!

RunComfy

© Autorská práva 2024 RunComfy. Všechna práva vyhrazena.

RunComfy je přední ComfyUI platforma, nabízející ComfyUI online prostředí a služby, spolu s workflow ComfyUI s úchvatnými vizuály.