ComfyUI  >  Przepływy pracy  >  AnimateDiff + Dynamic Prompts | Tekst na Wideo

AnimateDiff + Dynamic Prompts | Tekst na Wideo

Dynamic Prompts jest używany do tworzenia małego języka szablonów do generowania losowych promptów. Korzystając z Dynamic Prompts (Wildcards), Animatediff i IP-Adaptera, możesz tworzyć dynamiczne filmy lub GIFy, które odwołują się do wprowadzonych obrazów.

ComfyUI Dynamic Prompts Workflow

ComfyUI Animatediff with Dynamic Prompts Workflow
Chcesz uruchomić ten przepływ pracy?
  • W pełni funkcjonalne przepływy pracy
  • Brak brakujących węzłów lub modeli
  • Brak wymaganego ręcznego ustawiania
  • Cechuje się oszałamiającymi wizualizacjami

ComfyUI Dynamic Prompts Przykłady

ComfyUI Dynamic Prompts Opis

1. ComfyUI AnimateDiff i Dynamic Prompts (Wildcards) Workflow

Ten workflow przedstawia podejście do generowania różnorodnych i angażujących treści. Wykorzystując moc Dynamic Prompts, użytkownicy mogą stosować mały język szablonów do tworzenia losowych promptów za pomocą innowacyjnego użycia wildcards. Dzięki dodaniu AnimateDiff i IP-Adaptera, ten workflow rozszerza swoje możliwości do produkcji dynamicznych filmów lub GIFów, dostosowanych do wprowadzonych obrazów.

2. Przegląd Dynamic Prompts (Wildcards)

2.1. Wprowadzenie do Dynamic Prompts (Wildcards)

Dynamic Prompts (Wildcards) umożliwia dynamiczne i losowe generowanie promptów za pomocą języków szablonów. Ta metoda pozwala na tworzenie szerokiej gamy wariantów promptów z jednego szablonu poprzez wprowadzanie zastępczych elementów, które mogą losowo wybierać z wcześniej zdefiniowanego zestawu opcji.

Podstawowa koncepcja polega na definiowaniu szablonu z zmiennymi zastępczymi (wildcards), które są zastępowane losowymi wyborami z określonych opcji. To pozwala na generowanie dużej liczby unikalnych promptów, co może być szczególnie przydatne w zadaniach kreatywnych, takich jak generowanie różnorodnych obrazów, tekstów lub pomysłów bez ręcznego tworzenia każdego promptu.

Na przykład, język szablonów do generowania takich dynamicznych promptów może pozwolić na określenie szablonu promptu jak "A {color} {animal} in the {location}," gdzie każdy zastępczy element (umieszczony w nawiasach) jest zastępowany losowym wyborem z listy opcji dla kolorów, zwierząt i lokalizacji. To może prowadzić do różnorodnych promptów, takich jak "A blue dog in the forest" lub "A red cat in the city," wygenerowanych z tego samego szablonu.

Dodatkowo, ta metoda może obejmować zaawansowane funkcje, takie jak zagnieżdżanie wildcards, używanie wildcards w ramach innych wildcards dla jeszcze bardziej dynamicznych kombinacji, ustawianie zmiennych do ponownego użycia w ramach promptu, a nawet określanie liczby elementów do wyboru lub używanie wag do wpływania na częstotliwość wyboru niektórych opcji. Te funkcje umożliwiają tworzenie wysoce złożonych i zróżnicowanych promptów przy minimalnym wysiłku ręcznym.

Więcej informacji znajdziesz na Github

3. Przegląd AnimateDiff

Proszę zapoznać się ze szczegółami na Przegląd AnimateDiff

Chcesz więcej przepływów pracy ComfyUI?

RunComfy

© Prawa autorskie 2024 RunComfy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RunComfy jest wiodącą ComfyUI platformą, oferującą ComfyUI online środowisko i usługi, wraz z przepływami pracy ComfyUI cechującymi się oszałamiającymi wizualizacjami.